Straipsniai - 2018

PREKYBA ŽMONĖMIS. KAIP JĄ ATPAŽINTI, UŽKIRSTI KELIĄ, PADĖTI NUKENTĖJUSIAM („ALIPNIUNOMOKYKLA.LT”, 2018-02-20)

SAVIUGDOS KLUBO organizuojamą užsiėmimą „Prekyba žmonėmis. Kaip ją atpažinti, užkirsti kelią, padėti nukentėjusiems?” vedė Panevėžio „Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu“centro socialinė darbuotoja Monika Murnikaitė. Susitikimo metu diskutavome apie prekybos žmonėmis formas, verbavimo būdus, aukų atpažinimą, pagalbos galimybes.

Prekybos žmonėmis formos yra labai įvairios, tai seksualinis išnaudojimas, vergiškas darbas, išnaudojimas nusikaltimų vykdymui, prekyba organais, priverstinės santuokos, elgetavimas, vaikų pornografija, moterų išnaudojimas surogatinei motinystei ir kita.

Istorijos, kurias išgirdome, drąsko širdį, jų negali užmiršti. Labai dažnai nusikaltimo aukomis tampa jauni žmonės, tik pradėję savarankišką gyvenimą, norėdami įsidarbinti ne tik kitose šalyse, bet ir Lietuvoje. Dažnai jie tiki ir pasitiki tuo, kas yra žadama, siūloma, dažnai sukąstais dantimis priima savo lemtį, nes tiesiog neturi kitos išeities.

Susitikimo metu sužinojome, kaip atpažinti prekybą žmonėmis, pastebėti šalia esančius ir kaip duoti skriaudikams atkirtį. Pavieniui tą sunku padaryti, tačiau paprašius pagalbos – visada atsiras pareigūnas, socialinė darbuotoja, tiesiog geras žmogus, kuris išgirs ir padės.

Prekeiviai žmonėmis Lietuvoje ieško aukų prostitucijai, pornografijai, fiktyvioms vedyboms, vergiškam darbui, sukčiavimui, narkotikų gabenimui ir platinimui. Jie gali verbuoti kiekvieną iš mūsų, mūsų draugus ir šeimos narius – bet kurį jais patikėjusį ar nuo jų priklausomą asmenį. Būkime atidūs!

Lietuvos Carito „Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu“centras kviečia netylėti ir kreiptis pagalbos. Visą parą veikia SOS numeris +370-679-61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius. Šiuo numeriu centras kviečia skambinti tėvus, šeimos narius, bet kokių tarnybų atstovus, įtariančius apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.
Dėmesio!
Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.
Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.
Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.
Autorius: Danguolė Kviliūnienė ir Vaida Imbrasienė