I. SĄVOKOS

1.1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.anti-trafficking.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra VšĮ Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras, įmonės kodas 304486353, adresas korespondencijai – Rotušės a. 23, Kaunas, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – info@anti-trafficking.lt.

1.2. Naudotojas – fizinis arba juridinis asmuo, naršantis interneto svetainėje www.anti-trafficking.lt.

1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Naudotojo asmeninius duomenis.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Ši privatumo politika reglamentuoja VšĮ Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras internetinės svetainės www.anti-trafficking.lt (toliau – Duomenų valdytojas ) ir www.anti-trafficking.lt naršytojo (toliau – Naudotojas) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2.2. Naudotojo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

2.3. Svetainėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad Duomenų valdytojas juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

III. ASMENŲ DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS

3.1. Duomenų valdytojas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

3.1.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

3.1.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

3.1.3. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

3.1.4. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

3.1.5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

3.1.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

3.2. Naudotojas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia naršymo metu būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis:

3.2.1. Naudotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, turi teisę žinoti, kokius jo asmeninius duomenis esame sukaupę, turi teisę sužinoti, kokiems duomenų gavėjams jo asmens duomenys tiekiami ir buvo pateikti per paskutinius 1 metus, turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, turi teisę paprašyti ištrinti sukauptus duomenis apie save ir turi teisę paprašyti nustoti apdoroti sukauptus asmens duomenis, visa tai gali padaryti parašydamas el. laišką info@anti-trafficking.lt. Tokiu atveju Duomenų valdytojas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas) ir Naudotojo duomenis ištrinti arba patikimai nuasmeninti. Jeigu Duomenų valdytojas mato grėsmę asmens duomenims, jis turi teisę paprašyti patvirtinti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, leidžiančio tinkamai identifikuoti Naudotoją.

3.3. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Naudotojo, kuris naršo interneto svetainėje www.anti-trafficking.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Naudotojo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ar kitą naršymo metu nurodytą informaciją) teigiamai vartotojo patirčiai palaikyti.

3.4. Internetinėje svetainėje yra galimybė pareikšti savo sutikimą, dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams (asmenims nuo 14 metų). Tai Naudotojas padaro paspausdamas sutikimo mygtuką “Sutinku” puslapio apačioje pirmo apsilankymo metu. Nuo momento kai yra pareikštas sutikimas, Duomenų valdytojas gali teisėtai rinkti ir tvarkyti Naudotojo asmens duomenis ar siųsti naujienlaiškius, Naudotojo nurodytu el. paštu. Internetinėje svetainėje www.anti-trafficking.lt yra galimybė naujienlaiškio atsisakyti (prašome informuoti el. paštu info@anti-trafficking.lt).

IV. ASMENŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

4.1. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Naudotojo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių ar paslaugų pristatymo/teikimo arba kitas, su Naudotojo poreikiais susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Naudotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

V. REGISTRACIJOS PATEIKIMO TAISYKLĖS

5.1. Naudotojas registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Naudotojas pateikė netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Duomenų valdytojas turi teisę anuliuoti Naudotojo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Naudotojo galimybes naudotis internetine svetaine.

5.2. Naudotojas turi teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

VI. TAISYKLIŲ KEITIMAS

6.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas www.anti-trafficking.lt internetinėje svetainėje.

6.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda internetinėje svetainėje www.anti-trafficking.lt.

6.3. Jeigu Naudotojas nesutinka su nauja Privatumo politikos redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.

6.4. Jei po Privatumo politikos papildymo arba pakeitimo Naudotojas ir toliau naudojasi internetinės svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Naudotojas sutinka su naująja Privatumo politikos redakcija.

VII. INFORMACIJOS PATEIKIMAS IR SAUGOJIMAS

7.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu info@anti-trafficking.lt arba paštu.

7.2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenzija.

7.3. Taip pat galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt

VIII. SLAPUKAI (angl. cookies)

8.1. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Naudotojui visavertę patirtį mūsų svetainėje, Naudotojo kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. “cookies”). Įrašytą informaciją Duomenų valdytojas naudoja atpažindami Naudotoją, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Naudotojas bet kada gali peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Duomenų valdytojas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat Naudotojas turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Naudotojo  kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Naudotojui gali būti neprieinamos. Naudodamasis svetaine Naudotojas sutinka su tuo, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą Naudotojas bet kada gali atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamasis į bet kuriais Duomenų valdytojo svetainėje skelbiamais kontaktais.

Jeigu turite klausimų ir pasiūlymų, rašykite mums info@anti-trafficking.lt