Video galerija

Pataisų dėl BK straipsnių pakeitimo svarstymas seime, 2019 m.
“Hello I am Amanda Todd”, 2019 m.
Darbinis išnaudojimas JK, 2019 m.
“Bebalsės moterys”, (KOPŽI) 2018 m.
Nuotraukų konkursas, Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras (KOPŽI), 2017m.
Darbininkų iš Nepalo išnaudojimas Lietuvoje, 2017 m.
LNK reportažas apie nepilnametes prekybos žmonėmis aukas, 2017 m.
Reportažas apie prekybos žmonėmis situacija Lietuvoje, 2017 m.
Konkursas “Prekyba žmonėmis- netapk auka”
“Mąstau, todėl nesiunčiu” (Sekstingas), 2017 m.
“Dvi mažos mergaitės”, 2012 m.
“Skausmo kapitonas”, 2015 m.
“Žaidėjai”, 2015 m.
“Nenugalėta”, 2015 m.
“Panevėžio komanda prieš prekybą žmonėmis”, 2014 m.
“Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms” (I), 2014 m.
“Prekyba žmonėmis, verslas be taisyklių”, 2014 m.
“Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms” (II), 2014 m.