Parama centrui

PADĖKIME ASMENIMS, NUKENTĖJUSIEMS NUO PREKYBOS ŽMONĖMIS IR PROSTITUCIJOS

 

Mūsų centro darbuotojai nuolat tiesia pagalbos ranką asmenims, tapusiems prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukomis. Nukentėjusiųjų laukia sunki reintegracija į visuomenę, ilgalaikės socialinės ir psichologinės problemos, kurias spręsti reikalinga tiek didelė atjauta, tiek gilus problemos išmanymas, tiek finansiniai ištekliai.

 

KVIEČIAME VISUS NEABEJINGUS MŪSŲ CENTUI PAREMTI MŪSŲ VEIKLĄ

 

Paremti mus galite pervesdami auką mūsų centrui į šią sąskaitą:
Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras
AB “Swedbank” A/S LT 91 7300010151740368
Įm.k. 304486353

Pavedimo paskirtyje būtinai nurodykite – „Parama centrui“

 

Parama bus skiriama būtiniausioms prekėms įsigyti (maisto, drabužių, higienos), kelionių išlaidoms pas sveikatos specialistus bei į teismus, apklausas ir psichologines tarnybas apmokėti, taip pat psichologų ir teisininkų paslaugoms.

 

Dėkojame Jums už Jūsų gerumą!