Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras - KOPŽI

Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras yra nevyriausybinė organizacija, teikianti socialines, psichologines, teisines, saugaus būsto paslaugas prekybos žmonėmis, prostitucijos, seksualinės prievartos aukoms, vykdanti prevencinę, šviečiamąją veiklą vietos ir nacionaliniame lygmenyje.

Centras advokatauja dėl nukentėjusiųjų teisių praktinio įgyvendinimo šalyje ir už jos ribų.

KOPŽI – efektyviai veikiantis nacionalinis pagalbos nukentėjusiems tinklas, kovotjantis su prekyba žmonėmis, prostitucija, seksualine prievarta, teikiantis pagalbą nukentėjusiems, skatinant juos bendradarbiauti su teisėsauga.

Centro istorija

Centras įkurtas 2017 m. kovo mėnesį, tęsiant nuo 2001 m. veikusio Lietuvos Caritas projekto „Pagalba prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukoms“ darbus. Pagrindinė būstinė yra Kaune, veikia skyriai Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Tauragėje ir Marijampolėje, pagalba teikiama visoje Lietuvoje ir už jos ribų.

KOPŽI priklauso Nacionalinei asocijacijai prieš prekybą žmonėmis.