Apie mus

Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras, VšĮ

KOPŽI yra nevyriausybinė organizacija, teikianti socialines, psichologines, teisines, saugaus būsto paslaugas prekybos žmonėmis, prostitucijos, seksualinės prievartos aukoms, vykdanti prevencinę, šviečiamąją veiklą vietos ir nacionaliniame lygmenyje.

KOPŽI advokatauja dėl nukentėjusiųjų teisių praktinio įgyvendinimo šalyje ir už jos ribų.
Mūsų misija
Kovoti su prekyba žmonėmis, prostitucija, seksualine prievarta, teikiant pagalbą nukentėjusiems, skatinant juos bendradarbiauti su teisėsauga.
Mūsų vizija
Efektyviai veikiantis nacionalinis pagalbos nukentėjusiems tinklas.

Centro istorija

Centras įkurtas 2017 m. kovo mėnesį, tęsiant nuo 2001 m. veikusio Lietuvos Caritas projekto „Pagalba prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukoms“ darbus.Centro pagrindinė būstinė yra Kaune, veikia skyriai Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Tauragėje ir Marijampolėje, pagalba teikiama visoje Lietuvoje ir už jos ribų.

KOPŽI priklauso:

Feature Box Image
Lietuvos moterų lobistinei organizacijai
Feature Box Image
Nacionalinei asociacijai prieš prekybą žmonėmis
146514288_765008357749700_8192128948418527865_n (1)
Užpildykite formą ir atsakysime Jums!