Publikacijos

Speaking of Prostitution (Women’s Front in Sweden, 2022)

Ataskaita dėl užsieniečių, kirtusių LR valstybės sieną su Baltarusijos respublika, žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo užsieniečių laikino apgyvendinimo vietose (LR Seimo kontrolierių įstaiga, 2021)

The Differing EU Member States’ regulations on prostitution and their cross-border implications on women’s rights (European Parliament, 2021)

Germany and New Zealand. A Comparison in Prostitution Laws 2002-2017 (CATW, 2021)

Discouraging The Demand that fosters trafficking for the purpose of sexual exploitation (OSCE, 2021)

• Guide of Promising Practices/Long-term prostection for trafficked persons (project REST, 2021)

The Safety of Trafficking Victims and Service Providers and the Risk Assessment (ASTRA-Antitrafficking Action, 2021)

Guide for Integrated Service Provision to Support Access to Employment for Third Country National Women Victims of Trafficking for Sexual Exploitation (project TOLERANT, 2021)

Monica O’Connor, Ruth Breslin (2020). Shifting the Burden of Criminality

Pareigūno bendravimas su nukentėjusiaisiais (ŽTSI, 2019m.)

K.Wahlberg pranešimas konferencijoje “Abolicionistinis požiūris į prostituciją: Švedijos patirtis” (Vilnius, 2019 m.)

A.Gutauskas “Išnaudojimas priverstiniam darbui ar paslaugoms (BK 147(1) straipsnis) kaip prekybos žmonėmis forma”, 2015 m.

Valstybinio audito ataskaita “Prekyba žmonėmis – prevencija ir pagalba nusikaltimo aukom” (2015 m.)

Militos Žičkutės magistro baigiamasis darbas “Prostitucijos šešėlyje: sekso pirkimo naratyvai hegemoninio vyriškumo kontekste”

Moterų, nukentėjusių nuo prostitucijos, rekonstruoti gyvenimo ir pagalbos naratyvai („Socialinis darbas: patirtis ir metodai“, 2013 m. Nr.11)

Prekybos žmonėmis panaikinimo ES strategija 2012–2016 m.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2011/36/ES

“Žmogaus teisių įgyvendinimas Lietuvoje 2009 – 2010 m.: Apžvalga”

Monica O’Connor, Grainne Healy (2006). Ryšys tarp prostitucijos ir prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslams. Informacinis vadovas

Gairės savivaldybėms: kovos su prekyba žmonėmis stiprinimas savivaldybėse

Užpildykite formą ir atsakysime Jums!