Straipsniai - 2023
Posted by author-avatar

Pe­do­fi­li­ja kal­tin­to Aly­taus pedagogo Ape­lia­ci­nis teis­mas ne­iš­tei­si­no („www.alytausnaujienos.lt”, 2023-11-28)

Ape­lia­ci­nis teis­mas ne­su­švel­ni­no baus­mės pe­do­fi­lu pri­pa­žin­tam che­mi­jos mo­ky­to­jui Vy­tau­tui Pės­ti­nin­kui, dir­bu­siam Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je.  Už ma­ža­me­čių tvir­ki­ni­mą ir sek­su­a­li­nį prie­var­ta­vi­mą...
Straipsniai - 2023
Posted by author-avatar

Seksualinius nusikaltimus tiriantis pareigūnas: skaudžiausia, kai vaiką prievartauja šeimoje, juk jis iš tos aplinkos išeiti negali („www.lrt.lt”, 2023-10-20)

„Tikiuosi, kad, įeidami į savo namus, tyrėjai emocijas palieka prie namų slenksčio. Taip ir aš darydavau – nusivalydavau batus ir viskas likdavo anapus“, – interviu portalui LRT.lt sako Panevėžio apskrities VPK Kriminalinės policijos sunkių nusikalti...