Straipsniai - 2018

NEPILNAMEČIŲ LINKSMYBĖS SU SUAUGUSIAIS VYRAIS TAPO KOŠMARU („WWW.DELFI.LT”, 2018-07-01)

Linksmybės pažįstamų vyriškių draugijoje dviem nepilnametėms tapo baisiu košmaru – buvo įkalintos ir žeminamos.

Su vyresniais vyrais susitikusioms merginoms nekilo įtarimų, kuo gali baigtis linksmybės pusamžio vyro namuose, kol neišgirdo baimę įvariusio girto vyro grasinimo: „Renkitės, būsit iš******“.

Nuo alkoholio apsvaigę vyrai ėmė merginas vis drąsiau liesti, įjungė pornografinį filmą, pasipylė vulgarūs juokeliai, pasiūlymai nusirengti ir atsiduoti, o merginos neturėjo, kur dingti – duris užrakinęs šeimininkas paslėpė raktą, o kad merginos nesugalvotų iššokti pro langą, iš narvo paleido du plėšrius šunis.

Siekiant apsaugoti nepilnamečių merginų interesus nei jų, nei kitų istorijoje dalyvavusių asmenų duomenys nebus atskleisti.

Ieškodami gražaus gamtovaizdžio svaiginosi alkoholiu

Nedideliame Lietuvos kaime gyvenanti penkiolikmetė sekmadienio popietę leido namuose, su mobiliuoju telefonu rankose. Su pažįstamu vaikinu keliomis žinutėmis susirašiusi mergina nedvejodama susiruošė susitikti, įspėjo mamą ir išėjo į susitikimo vietą netoli apleistų fermų.

Mama nedraudė, nors vaikinas buvo vyresnis, jį žinojo iš anksčiau, be to, dukra su vyriškiu ėjo susitikti ne pirmą kartą.

Tačiau tai nebuvo pasimatymas, susitikimo vietoje jos laukė ne vienas, o trys vaikinai, netrukus prisijungė ir ketvirtas.

Po kelių valandų, praleistų žvarbiame ore, kompanija nusprendė pasišildyti ir paskambino pažįstamam vyriškiui, kad šis užsuktų į parduotuvę ir nupirktų jiems gėrimų. Vyriškis sutiko, sėdo į automobilį, pasiėmė draugą, užsuko į parduotuvę ir pripirko daugybę alkoholio: kelis butelius degtinės, likerio…

Lauke jau pradėjo temti. „Siuntinio“ sulaukusi kompanija „pasišildė“, tačiau nusprendė, kad laikas sėsti į automobilį ir paieškoti gražesnio gamtovaizdžio.

Penkiolikmetė, neįtardama nieko blogo, į miškelį patraukė jau būdama šešių vaikinų apsuptyje.

Merginos teigimu, tuo metu ji nepastebėjo jokių blogų ženklų, nors vaikinai gėrė alkoholį. Ji ir pati gurkštelėjo likerio. Kiek pasilinksminusi kompanija vėl nusprendė ieškoti nuotykių ir išvažiavo atgal, gyvenvietės link.

Čia keli vyrai buvo išlaipinti iš automobilio, juos pakeitė kiti, tuomet visi nusprendė užsukti į vieno pažįstamo namus, tačiau linksmybės čia ilgai netruko, kompanija vėl sėdo į automobilį.

Vyrai nusprendė, kad vienos merginos jų kompanijoje mažoka, tad penkiolikmetė parašė žinutę pažįstamai merginai, su kuria mokosi vienoje mokykloje. Pas močiutę gyvenanti keturiolikmetė ilgai nesvarstė – sutiko prisijungti.

Įkalino ir pradėjo puotą

Alkoholio kompanijai dar popietę nupirkęs pusamžis vyras dvi nepilnametes merginas ir visą būrį vaikinų pakvietė į savo namus. Merginos sutiko, nors viena iš jų vyriškį savo akyse regėjo pirmą kartą gyvenime.
Pusamžio vyriškio, aplinkiniams pažįstamo tik pravarde, namai – kiek atokiau nuo merginų, tačiau tai joms abejonių nekėlė, kol vyras nepradėjo lieti nepadorių pasiūlymų.
„Renkitės, būsit iš******“, – rėžė jau gerokai nuo alkoholio apsvaigęs vyras ir pradėjo liesti nepilnametes. Vyras buvo toks girtas, kad užsnūdo prie stalo, kiek vėliau pabudo, vėl vartojo alkoholį, o po kiek laiko vėl užmigo.

Merginos suprato, kad šis vakaras geruoju nesibaigs vos įžengusios į vyriškio namus. Į kiemą automobiliu atriedėjusi kompanija išlipo, pasiėmė su savimi atsivežtą alkoholį ir įžengė į namus. Jau buvo vėlus vakaras, tad lauke buvo tamsu.

Į vidų įėjusios merginos pradėjo šeimininkauti – iš šaldytuvo paėmė maisto, papjaustė. Netrukus prie jų prisijungė dar vienas vaikinas.
Vos tik į namus įžengė paskutinis košmariškos puotos svečias, šeimininkas atsistojo, išėjo į lauką, užrakino vartus ir iš narvo paleido du šunis. Į namus grįžęs vyras užrakino duris, paslėpė raktą ir vėl kilnojo stikliuką su kone trisdešimt metų jaunesniais vaikinais. Namų šeimininkas – pusamžis vyras – buvo vyriausias šioje puotoje.
Laikrodžiui artėjant vidurnakčio link, merginos paprašė keliauti namo, tačiau įkaušę vyrai prašymo neišgirdo. Jos pakartojo dar kartą, tačiau ir to prašymo vyrai negirdėjo.
Jos pačios teigia, kad alkoholio vakarėlyje nevartojo: „Tik šiek tiek šampano.“ Jų teigimu, kol vyrai linksminosi, jos slampinėjo po namus – nulipo žemyn į rūsį, ten surūkė po cigaretę, vėl užlipo viršun, pabuvo su vyrais, o kai įkaušusi kompanija ėmė elgtis neadekvačiai, užsirakino viename iš kambarių.
Vyrų įbaugintos merginos ėmė kviestis pagalbos
Kai namo šeimininkas užmigo tiesiog sėdėdamas prie stalo, merginos ėmė regzti pabėgimo planą. Jos ėmė raustis po šeimininko kišenes, ieškojo namų rakto. Deja, jo rasti nepavyko.
Pabudus šeimininkui, merginos užsirakino kambaryje. Planavo iššokti pro langą, tačiau bijojo lauke lakstančių šunų. Be to, suprato, kad toliau nei iki vartų nenubėgs – namą juosė tvora, o ant vartų kabėjo spyna.
Laikrodžio rodyklei persisvėrus per vidurnaktį, merginos suprato, kad įkalintos, nors abi su savimi turėjo mobiliuosius telefonus.
Viena iš jų visą vakarą trumposiomis žinutėmis bendravo su mama, tačiau telefonas kiek vėliau išsikrovė. Mergina neberašė mamai, o kai vėliau pasikrovė telefoną, nedrįso prisipažinti, kur ji yra.
Jos mama pažinojo šį pusamžį vyriškį, pati ne kartą lankėsi jo namuose. Šiuose namuose ne kartą lankėsi ir viena iš nepilnamečių.
Ir nors jos merginos bijojo prisipažinti artimiesiems, kur yra, nuo alkoholio apsvaigusių vyrų baimė buvo kur kas didesnė. Viena iš merginų drįso parašyt draugui, kad šis atvažiuotų jų išvaduoti.

Laikas slinko, merginos toliau klausė vulgarių juokelių ir pasiūlymų, o draugas, ne iš karto supratęs, į kokią situaciją įklimpo merginos, neskubėjo jų vaduoti. Vis dėlto, kiek vėliau prie pusamžio vyro namų privažiavo automobilis, kuriame sėdėjo du merginų pažįstami vaikinai, tačiau į namus jiems užeiti nepavyko.

Gavę kelias žinutes iš merginų vaikinai iškvietė policijos pareigūnus, šie – gaisrininkus. Pastarieji nukirpo vartų spyną, o policijos pareigūnai dujomis sutramdė šunis.
„Po kiek laiko pamačiau nuo namo atbėgančias išsigandusias merginas“, – vėliau policijos pareigūnams pasakojo vienas iš merginų vaduotojų.

Drebančias ir išsigandusias merginas namo parvežė policijos pareigūnai. Tik sėdėdamos policijos automobilyje merginos drįso paskambinti tėvams ir papasakoti, kas nutiko.

Kad merginų nebėra, namo šeimininkas sužinojo tik ryte. Apie išlaužtus vartus ir dujomis nuramintus šunis bei išlaisvintas merginas jam papasakojo kiti kartu puotavę vyrai.

Šeimininkas – nekaltas: „Viską darė savo noru“

Merginas išlaisvinę pareigūnai pradėjo tyrimą, tačiau vėliau jį nutraukė.

„Merginos viską darė savo noru“, – teigė pusamžis vyras, kelias valandas kalinęs dvi nepilnametes savo namuose, siūlęs joms nusirengti, grasinęs išprievartauti ir laidęs vulgarius juokelius.
„Gerai, kad neišprievartavo“, – taip viena iš merginų apibūdino tą siaubingą naktį, tačiau policijos pareigūnų tai neįtikino, jie nusprendė, kad merginos nebuvo verčiamos girtauti kartu su gerokai vyresniais vyrais, taip pat nebuvo verčiamos sėsti į automobilį. Teigiama, kad nebuvo verčiamos, nors laisva valia palikti pusamžio vyro namų negalėjo, buvo priverstos drebėti ir laukti gelbėtojų.

Merginų tėvai nesipriešino tyrimo nutraukimui.

Pusamžis vyras, į kurį aplinkiniai dažniausiai kreipiasi pravarde, visiems pažįstamas. Vienos merginos mama pati ne kartą lankėsi jo namuose, kartu buvo ir nepilnametė dukra. Motina neįžvelgė piktų vyro kėslų.
„Kambaryje jos vaikščiojo laisvai, išleisti iš namų neprašė, neliečiau, negrasinau, nesiūliau pasimylėti, neverčiau vartoti alkoholio, jos viską darė savo noru“, – tokius pasiteisinimus policijos pareigūnams bėrė siaubą merginoms keliančio namo šeimininkas. Nors jis neišlipo iš balos sausas.

Merginų teigimu, vyras jas vertė žiūrėti pornografinius filmus, grasino nusirengti ir esą padaryti tai, kas rodoma filme. Vyras kratėsi tokių kaltinimų, tačiau pareigūnai jo namuose, būtent tame kambaryje, kuriame buvo užsirakinusios merginos, rado pornografinių juostų.

Vyrui taip pat teks atsakyti ir už vairavimą neturint tam teisės. Nors vieni įvykio dalyviai teigė, kad jo automobilį vairavo ne jis pats, o jo draugas, kiti teigė visai ką kitą – esą jis vienas, o ne su draugu, atvežė alkoholio jaunimui, laukusiam prie apleistų fermų.

Už vairavimą neturint tam teisės vyrui teks atsakyti remiantis Administracinių nusižengimų kodeksu.

Kol vyko ikiteisminis tyrimas, vyrui buvo skirta kardomoji priemonė – įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje. Tačiau nutraukus ikiteisminį tyrimą, panaikinta ir kardomoji priemonė.
Iki paryčių dingusių nepilnamečių mergaičių tėvai pusamžį vyrą teisino – visi aplinkiniai jį pažįsta, anksčiau jis problemų nekėlė, neatrodo iš tų, kuris galėtų nuskriausti.

Vyrą išteisino „liguistas bendruomeniškumas“

Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro (KOPŽI) socialinio darbo vadovė Vaida Matusevičiūtė DELFI pasakojo, kad ši istorija atveria skaudžią mažų miestelių gyvenimo realybę – visi visus pažįsta, todėl „nieko tokio neatsitiko“.

„Šioje istorijoje negali atsistebėti kokiu tai liguistu „bendruomeniškumu“ – tiek išgertuvių gamtoje ar jau tame aklinai užrakintame name dalyviai, tiek pats bebaigiantis penktą dešimtį šeimininkas, tiek tyrėjai su prokurore vienbalsiai tvirtina, kad gi nieko tokio neatsitiko, savi mes čia visi… Na, uždaryti vartai, na, užrakintas namas, na, paleisti vilkiniai šunys. Jeigu iš vakarėlio dalyvių kitokio elgesio ir nelauktume, tai teisėsaugos atstovų mąstymas, laikysena tikrai stebina.
Ar čia viskas tikrai tinka, iššaukia tik atlaidų palingavimą galva?Nepilnametes išvadavo policija, papurškusi dujų šunims ir nukirpusi spynas nuo vartų, jau neskaitant rastų pornografinių filmų diskų, kitų detalių – gerbiami pareigūnai su prokurore komandoje, tingisi tirti? Žinoma, gal kitą kartą išžagins, va tada tai būtų įdomiau.
Belieka stebėtis ir vietos Vaiko teisių apsaugos tarnybos kategorišku nesikišimu į šią situaciją – „ne mūsų kompetencijoje“, „nesame proceso dalyvės“. Išvertus į paprastesnę kalbą – „nei mums rūpi, nei jūs čia klausinėkit“.
Advokatės iš antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos šį atveją irgi mato skirtingai – viena jų skundžia, nors ir nesėkmingai, nutrauktą tyrimą, kita atsisako tą daryti, nes… nemato prasmės. Ir dar mergaitės motiną įkalba nebeieškoti toliau teisybės.
Mes primygtinai keltume nepriklausomo vaiko advokato klausimą, kreipiamės į Teisingumo ministeriją – žvilgtelkite iš savo rūmų žemyn, reikia spręsti šias situacijas, nelinguokite galva ir jūs, kad nieko čia baisaus nenutiko.“
Vaikus reikia mokyti nebijoti prašyti pagalbos
Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė teigė, kad tėvai pirmiausia turėtų išmokyti vaikus niekada nebijoti kreiptis į institucijas, taip pat išmokyti, kad pagalbos telefonu 112 galima skambinti net neturint lėšų sąskaitoje.
„Pirmiausia patys tėvai turėtų kreiptis į institucijas, žinoma, kartais galima pradėti ieškoti galimose vietose, tačiau manau, kad mūsų pareigūnai niekada neatsisakys padėti, – kalbėjo E. Žiobienė. – Taip pat būtina išmokyti vaikus, kad negalima kažkur eiti su žmonėmis, kurių nepažįsta. Net ir tokiame amžiuje, kai mergaitės jau sąmoningos.“
Pusamžio vyro namuose kalintos mergaitės bijojo kviestis tėvus, neskambino ir policijai, tačiau išdrįso parašyti draugams, kad joms padėtų. „Tokio amžiaus mergaitės gali atrodyti, kad draugai labiau padės. Nors gal jos ir tikėjosi, kad būtent draugai iškvies pareigūnus, – svarstė E. Žiobienė. – Vis dėlto kiekvienas turime žinoti, kad galima kreiptis į teisėsaugos institucijas. Turime to nebijoti. Numerį 112 turime mokėti atmintinai.“
Anot Vaiko teisių apsaugos kontrolierės, nutikus tokioms nelaimėms svarbu išsiaiškinti visas detales ir užkirsti kelią tokių nusikaltimų pasikartojimui.
Dėmesio!
Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.
Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.
Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.