Naujienos

Mediatorė pataikauja prekeiviui žmonėmis? - 2021-06-23

Nukentėjęs nuo prekybos žmonėmis vyras į savo namų, kurių adresas yra slepiamas ir niekur neviešinamas, pašto dėžutę gavo neįtikėtino įžūlumo laišką.
Rašo Lietuvos probacijos tarnybos Kauno skyriaus viršininko pavaduotojas ir kviečia … išnaudotą žmogų sudalyvauti kartu su jau nuteistu prekeiviu žmonėmis bendroje mediacijoje, kad aptartų priteistos žalos atlyginimo sąlygas.
Laiškelis surašytas ant įstaigos blanko, jame paslaugiai nurodyta ir mediatorės pavardė.
Mintis tik viena – ar jūs ten, Lietuvos probacija, neišprotėjote nuo karščių?
Pasidomėkite prieš taip pataikūniškai tarpininkaudami, ką jūsų atstovaujamas nuteistasis išdarinėjo su savo auka, teisme taip ir nepripažinęs kaltės.
Ir iš kur toks neatremiamas prostitucijos organizatoriaus žavesys – parapijos klebonas šio veikėjo charakteristikoje jį vadina uoliu ir atsidavusiu tikinčiųjų bendruomenės nariu, teisėjas jame mato neeilines dorybes, dabar vėl …
Absoliučiai nesuprantame.