Naujienos

Žurnalas Teismai.lt skiria dėmesį mūsų laukui - 2020-11-07

Žurnalo Teismai.lt spalio mėn. numeris yra skirtas žmogaus teisių klausimams, tame tarpe ir prekybos žmonėmis problematikai.
Aukščiausiojo teismo teisėjas, Generalinės prokuratūros prokurorė pristato šiandieninę situaciją, dalinasi įdomiais pastebėjimais.
Džiaugiamasi ikiteisminių tyrimų dėl prekybos žmonėmis mažėjimu – jei 2017 m. jų buvo pradėta 35, tai 2020 m. jau tik 3…
Tai aiškinama kaip bendra valstybės institucijų pasiekta pažanga.
Deja, kategoriškai nesutinkame su tokiu pozityviu vertinimu, per tris metus neįvyko jokių šio baisaus nusikaltimo užkardymo stebuklų.
Bent mes jų nežinome.
Žurnale taip pat pristatomas sociologo M. Karaliaus atliktas didelis tyrimas „Ar saugu siekti teisingumo?”, nagrinėjantis prekybos žmonėmis aukų, nusprendusių bendradarbiauti su teisėsauga ir todėl patiriančių nusikaltėlių daromą poveikį, temą.
Kviečiame būtinai susipažinti su šiais straipsniais, pirmą kartą Teismai.lt  tiek daug vietos skyrė mūsų laukui!