Straipsniai - 2017

ŽMOGUS NE PREKĖ, BET NUSIKALTĖLIAI JĮ TOKIU PAVERČIA (Akmenės r. laikraštis „Vienybė”, 2017-08-23)

Informacijos sklaida mums leidžia sužinoti, kas vyksta šalyje ir pasaulyje, ir ko reikėtų saugotis. Vienas baisiausių reiškinių -prekyba žmonėmis – neaplenkė Lietuvos. Ši blogybė netgi veši. Jei anksčiau merginos buvo verčiamos užsiimti prostitucija, tai dabar žmonės išvežami vogti ir vergauti. Ir lietuviškasis nusikaltėlių pasaulis „tobulėja“ – į mūsų šalį įvežami vergai.

Apie tai, kas vyksta šalia mūsų, pasakoja „Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro“ socialinė darbuotoja Eglė Kosmauskienė”. Prekyba žmonėmis yra paslėptas nusikaltimas, nes ne kiekvienas nukentėjusysis kreipiasi pagalbos ar išdrįsta apie tai kalbėti. Svarbu suprasti, kas neleistina. Neleistinas yra neteisėtas laisvės atėmimas ar varžymas, išnaudojimas, priverstinis darbas, prostitucija, seksualinis išnaudojimas. Tai veikos, pagal kurias nustatomi prekybos žmonėmis atvejai“, -pasakojo pašnekovė, kasdien susidurianti su nukentėjusiaisiais. E. Kosmauskienė įvardija nusikaltėlių tikslus: surasti pažeidžiamą asmenį, kuris nežino, kaip ar negali pasipriešinti. Tuomet jį priverčia užsiimti neteisėta veika. Dažniausiai žmonės nežino tikrųjų nusikaltėlių ketinimų, nes jiems meluojama apie gerai apmokamą darbą. Vėliau gali būti naudojamas smurtas, prievarta. „Kas dažniausiai tampa aukomis? Didžioji dauguma nukentėjusiųjų iš socialiai pažeidžiamų šeimų, iš vaikų globos įstaigų, socializacijos centrų, kur kas dažniau aukos gyvena provincijoje, neturi net pagrindinio išsilavinimo, yra priklausomi nuo alkoholio, narkotikų, taip pat vienišos motinos,“- apie statistiką kalbėjo E. Kosmauskienė.

„Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro“ specialistai atkreipia dėmesį į naują faktą, kad lietuviai nebėra vien tik aukos, jie yra ir žmonių išnaudotojai. Prekybos žmonėmis ir išnaudojimo mąstai nemažėja, o šio reiškinio formų vis daugėja. „Scenarijus toks: ieškoma pažeidžiamų žmonių, kurie verbuojami, išnaudojami. Be išnaudojimo prostitucijos versle užsienyje,  tautiečiai įviliojami į nusikaltimų vykdymą, fiktyvias santuokas, vergišką darbą. Nusikaltėlių tikslas – pasipelnyti, todėl ieškoma vis naujų  aukų. Pastaraisiais metais pastebima, kad Lietuva tampa ne tik išnaudojamų žmonių, bet ir išnaudotojų šalimi. Lietuvos nusikaltėliai naudojasi beviltiškoje situacijoje atsidūrusiomis moterimis iš ekonomiškai silpnesnių šalių. Jei lietuvės išvežamos į užsienį, tai  ukrainietės, rusės atgabenamos į mūsų šalį. Vyrai, kurie išnaudojami Lietuvoje vergiškam darbui, taip pat atvežami iš sunkiai ekonomiškai besiverčiančių šalių –Ukrainos, Rusijos. Net iš Nepalo. Meluojama apie didelius atlyginimus, geras darbo bei gyvenimo sąlygas. Patikėję nusikaltėliais, savo šalyje būsimi vergai  pasiima didžiules paskolas, kad galėtų susitvarkyti įdarbinimo, gyvenimo užsienyje dokumentus. Atvežti į Lietuvą pakliūva į bėdą,“- apie vis naujus apgautuosius pasakojo pašnekovė.„Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras“ dažniausiai padeda lietuviams, nukentėjusiems užsienio šalyse ir Lietuvoje, tačiau niekada nebuvo tiek daug Lietuvoje įdarbintų ir išnaudojamų užsienio šalių piliečių, kuriems reikia pagalbos.

Tas pačias bėdas patiria ir Akmenės kraštas. E. Kosmauskienė sakė, kad prieš dešimtmetį iš Akmenės krašto išnaudojimą dažniausiai patirdavo merginos, kurios būdavo vežamos į Ispaniją, Vokietiją ir kitas šalis tenkinti sekso „industrijos“ poreikių. Pastaraisiais metais didesnę nukentėjusiųjų dalį sudaro vyrai, įtraukti į sukčiavimą, vergišką darbą, vagiantys iš prekybos centrų. „Lankausi Naujojoje Akmenėje ir konsultuoju nukentėjusiuosius. Dėkoju Akmenės rajono savivaldybei, prisidedančiai finansiškai, kad palengvintų savų žmonių rūpesčius“, – sakė E. Kosmauskienė.

Į prekybos žmonėmis prekeivių tinklą pakliuvę asmenys dažnai nė nesupranta, kad tapo aukomis. Jie jau būna atsidūrę beviltiškose situacijoje, turi didelių skolų, neturi pajamų, tad patiki „stebuklingomis“ istorijomis apie lengvą darbą ir puikų atlyginimą. „Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro“ specialistai daug dėmesio skiria prevencijai, rengia specializuotus mokymus, viešina informaciją, kviečia nukentėjusiuosius  kreiptis pagalbos. Organizacija pasirūpina socialine, teisine, psichologine ir materialine pagalba. Visą parą veikia centro SOS numeris +370-679-61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis ir išnaudojimo formų.  Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, pagalbą teikiančių tarnybų atstovai, visi, kas įtaria apie galimą išnaudojimą, smurtą ar apgavystę.

Straipsnio autorė: Roma JONIKIENĖ