Naujienos

VRM ir kova su prekyba žmonėmis - 2020-05-31

GRETA – tarptautinė ekspertų grupė, atsakinga stebėti, kaip šalys narės įgyvendina privalomą ET konvenciją dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis, savo paskutinėje ataskaitoje nurodė Lietuvai atlikti nacionalinės programos nepriklausomą įvertinimą. 

Nes situacija, kai Vidaus reikalų ministerija, kaip koordinuojanti institucija, pati tokią programą sukuria, ją įgyvendina, puikiai įsivertina – tikriausiai nėra adekvati. 

Tarptautiniams instrumentams ES viduje paklūstama neatsikalbinėjant – VRM nusamdė sociologų komandą ir … įsakymu nurodė mums visiems iki konkrečios datos atsiųsti teiksiančių informaciją darbuotojų pavardes. 

Galima įsivaizduoti, kaip tie nepriklausomi – bet tikriausiai gausiantys užmokestį iš VRM – tyrėjai prisiekinės respondentams konfidencialumą, kvies nuoširdžiai ir atvirai pasisakyti… 

Galvojame, ką mums, kaip nevyriausybinei organizacijai, viceministras gali įsakyti? Kuo pagrasinti? Bet mes irgi esame ne iš kelmo spirtos, įsakome VRM: 

– iki birželio 25 d. sukurti rekomendacijas liudijančių prekybos žmonėmis aukų apsaugai; 

– užtikrinti išnaudojamų šalyje migrantų teisų įgyvendinimą, teisinės pagalbos jiems prieinamumą; 

– iš esmės peržiūrėti priemones, skirtas stabdyti komercinį seksualinį išnaudojimą. 

Kol kas tiek. Smagu įsakinėti.