Straipsniai – 2024

Už santykius su nepilnamečiu kunigui – kunigystės draudimas, už pornografiją – įspėjimas („www.lrt.lt”, 2024-05-22)

Vilniaus arkivyskupijoje baigti du bažnytiniai tyrimai, rašoma Vilniaus arkivyskupijos pranešime spaudai. Už lytinius santykius su nepilnamečiu Kęstučiui Palikšai penkeriems metams uždrausta bet kokia kunigiška veikla. Dėl pornografijos su nepilnamečiais disponavimo Sigitui Grigui skirtas įspėjimas.  

Pasibaigus išankstiniam tyrimui, civiliniams procesams ir atlikus Tikėjimo mokymo dikasterijos nurodytą baudžiamąjį administracinį procesą, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas skyrė bausmę kun. Kęstučiui Palikšai už lytinius santykius su nepilnamečiu ir turėjimą pornografinių vaizdų, kuriuose vaizduojami vaikai arba asmenys, pateikiami kaip vaikai. 

Kun. K. Palikšai penkeriems metams draudžiama bet kokia kunigiška veikla, išskyrus tik privačiai aukojamas šv. Mišias (tik savo namuose Lietuvoje, be žmonių). Draudžiama priimti bet kokias aukas ar stipendijas šv. Mišioms, išskyrus tas, kurios gaunamos iš Vilniaus arkivyskupijos kurijos. Taip pat draudžiama dėvėti kunigišką rūbą: sutaną ir koloratę.

K. Palikšai taip pat draudžiama bet kokia sielovadinė veikla su nepilnamečiais ir jaunais žmonėmis (iki 35 metų amžiaus). Draudžiama su jais kurti santykius, megzti ryšius (taip pat ir internetu).

Tikėjimo mokymo dikasterija, išnagrinėjusi išankstinio tyrimo medžiagą dėl kun. Sigito Grigo netinkamo elgesio internete, disponavimo pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo, pateikiamas kaip vaikas, nurodė skirti dvasininkui kanoninį įspėjimą. 

Vilniaus arkivyskupas G. Grušas skyrė kun. S. Grigui „griežtą kanoninį įspėjimą“, nurodydamas laikytis kunigui tinkamo elgesio ir gairių, reglamentuojančių dvasininkų elgesį su nepilnamečiais ir pažeidžiamais suaugusiais. 

Nesilaikant duotų nurodymų, grės bažnytinės bausmės, neišskiriant pašalinimo iš dvasininkų luomo. 

„Atsiprašau dar sykį kiekvienos aukos, visų tikinčiųjų, kuriuos šie dvasininkų veiksmai sužeidė ir įskaudino. Raginu visus, patyrusius skriaudą Bažnyčios aplinkoje, netylėti – pranešti apie tai teisėsaugos institucijoms, Bažnyčios atsakingiems asmenims vyskupijose. Tai ypač svarbu, kad galėtume užkirsti kelią nusikaltimams ir nebūtų daugiau aukų. Taip pat tam, kad galėtume suteikti pagalbą bei palaikymą nukentėjusiems asmenims. 

Prieš metus sakiau, kad bent kartą metuose informuosiu apie esamą situaciją ir atliktas veiklas, kuriomis siekiama užkirsti kelią nederamam elgesiui ir kuriama saugi aplinka Bažnyčioje visiems“, – pranešime cituojamas G. Grušas. 

Pasak jo, per šį laiką Vilniaus arkivyskupijoje pradėjo veikti Patyrusių išnaudojimą išklausymo tarnystė, organizuojami mokymai dirbantiems su vaikais ir pažeidžiamais asmenimis, arkivyskupija taip pat gavo pažymas iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro apie visus arkivyskupijos dvasininkus. 

„Tai tik darbų pradžia, dar turėsime daug nuveikti, užtikrindami saugią aplinką ir gerindami reakcijos į nederamą elgesį algoritmus, todėl dėkoju visiems skirtingų organizacijų ir bendruomenių bendradarbiams, kurie prisideda kuriant prevencijos programas, yra pasiruošę išklausyti ir padėti aukoms, padeda tirti nederamą elgesį Bažnyčios aplinkoje“, – sakė G. Grušas. 

Dėmesio!                               

Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.                               

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją. Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.              

Publikuota: 2024-05-22,  https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/2279140/uz-santykius-su-nepilnameciu-kunigui-kunigystes-draudimas-uz-pornografija-ispejimas