Straipsniai - 2009

Teisme – 25 moterų prostitucijos byla (“www.delfi.lt”, 2009-01-21)

Antradienį Panevėžio apygardos teisme pradėta nagrinėti viena didžiausių organizuotos nusikalstamos grupės prekybos žmonėmis baudžiamųjų bylų. Septyni teisiamieji – trys moterys ir keturi vyrai – kaltinami įtraukę į prostituciją 25 moteris, pasipelnymu iš šio neteisėto amato, prekyba žmonėmis. Dvejus metus tirta byla yra didžiausia tarp visų perduotų nagrinėti teismui per visą Panevėžio apygardos prokuratūros gyvavimo laikotarpį.

Į teisiamųjų suolą sėdo šeši iš septynių kaltinamų prekyba žmonėmis organizuotos nusikalstamos grupės narių. Viena kaltinamoji teisme nepasirodė, tad jai sugriežtinta kardomoji priemonė – namų areštas pakeistas į suėmimą. Kiti teisiamieji turbūt panoro bylą vilkinti: keli jų bandė siekti, kad bylos nagrinėjimas būtų atidėtas, o vienas įnirtingai siekė nušalinti valstybinį kaltinimą byloje palaikančią prokurorę, ikiteisminio tyrimo metu surinkusią daug nusikalstamos veikos įrodymų.

Teisme nepasirodžius vienam iš kaltinamųjų, bet į posėdį atvykus devynioms nukentėjusioms moterims, teismas bylą ėmė nagrinėti iš esmės, kad nebūtų gaišinamas kitų proceso dalyvių laikas. Kadangi į teismą kaltinamoji Bronislava Lisauskienė, kuriai buvo paskirta kardomoji priemonė – namų areštas, neatvyko, padaryta prielaida, jog moteris slapstosi. Tad ji bus suimta. Teismas nusprendė jos bylą išskirti į atskirą, taip užkirsdamas kelią bylos vilkinimui. Byla bus nagrinėjama keliais etapais. Pirmiausia bus apklausiamos nukentėjusios moterys ir kaltinamieji. Kitą savaitę teismas išklausys liudininkus.

 

Puolė prokurorę

Ką tik prasidėjusiame bylos nagrinėjime kaltinamoji pusė siekė, jog teismo posėdis būtų atidėtas. Vienas iš atkakliausių kaltinamųjų – Rimantas Grikalskis – prašė teismo nušalinti ikiteisminiame tyrime bylai vadovavusią ir ją kontroliavusią Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorę Nidą Grunskienę. Jis aiškino, jog neva ši yra nusistačiusi prieš teisiamuosius. Vienas iš mesteltų kaltinimų pareigūnei – neva prokurorė jau žino bylos baigtį.

R.Grikalskis įtikinėjo teismą, jog ši prokurorė neva dar prieš teismui imantis bylos atskleidė jos detales žurnalistams ir gavo dovanų. Vyras taip pat nesugebėjo sudaryti sutarties su advokatu, nors apie tai, jog byla perduota teismui, visiems kaltinamiesiems ir nukentėjusioms moterims buvo pranešta dar gruodžio mėnesio pradžioje. Motyvuodamas, jog jo pasirinktas advokatas užsiėmęs ir neturi laiko susipažinti su didelės apimties byla, prašė teisėjo, kad posėdis būtų atidėtas.

Nesutikęs patenkinti šio prašymo Panevėžio apygardos teismo teisėjas Algirdas Gaputis kaltinamajam priminė, jog sausio 6 dieną išsiųstame registruotame kvietime į teismą aiškiai nurodyta, kad jei šis neturės savo pasirinkto advokato, jam bus paskirtas kitas gynėjas.

Viena iš kaltinamųjų – Rasa Lisauskaitė – dar prieš teismo posėdį nepaisė jai skirtos kardomosios priemonės. Ji bandė sprukti į užsienį, bet buvo sulaikyta ir į teismą atvesdinta policijos pareigūnų. Ji taip pat siekė, jog bylos nagrinėjimas būtų atidėtas. Teisiamoji dėstė, kad tai padaryti reikėtų todėl, jog neatvyko viena iš nukentėjėlių.

Baudžiamasis kodeksas numato, jog teisme nepasirodžius nukentėjusiam žmogui, kurio teisė yra pasirinkti – atvykti ar ne, teismas bylą gali pradėti nagrinėti iš esmės.

 

Išdrįso ne visos

Ne visos į prostituciją įtrauktos moterys ar merginos išdrįso pasirodyti teisme: vienos jų iki šiol išgyvena nemalonius prisiminimus, kitos jau sukūrė šeimas ir bando pabėgti nuo praeities, dar kitos bijo, kad su jomis nebūtų susidorota. Išgyvenusios prievartą, sužalotais kūnais ir sielomis moterys tenori, kad būtų įvykdytas teisingumas. Devynias į teismą atvykusias nukentėjėles atlydėjo Lietuvos „Carito“ organizacijos narės. Panevėžio regiono „Carito“ koordinatorė Lina Ramunytė PB pasakojo, jog kai kurios merginos iki šiol negali atsigauti, joms būtina moralinė parama.

„Kadangi panašaus pobūdžio bylos ne visada pasiekia teismą ir nebūna atkuriamas aukų socialinis teisingumas, mes labai stengiamės palaikyti nukentėjusias moteris, su jomis bendrauti, paskatinti, kad jos ryžtųsi atskleisti teismui visas aplinkybes, kad nusikaltėliai gautų pelnytą bausmę“, – kalbėjo L.Ramunytė.

Koordinatorė aiškino, jog prekyba žmonėmis ir įtraukimu į prostituciją kaltinami asmenys dažniausiai nuo bausmių išsisuka, nes nukentėjusios merginos dažnai savyje neranda jėgų viską papasakoti. Dažnai jiems skiriamos labai mažos bausmės. Palaikydamos ir skatindamos, jog į prostituciją įtrauktos moterys nebijotų ir neleistų kaltininkams išsisukti, „Carito“ darbuotojos stengiasi joms suteikti įvairiapusę paramą – nuo psichologinės pagalbos iki paprasčiausių padrąsinimų.

 

Pasiduoda iliuzijoms

Į teismą atlydėjusi nukentėjėles L.Ramunytė PB tikino, jog neturėdamos darbo ir jokio pragyvenimo šaltinio ne tik sau, bet ir savo vaikams, jos patikėdavo gražiais sąvadautojų žodžiais, jog dirbs gerai apmokamą darbą, turės visas socialines garantijas.

Tačiau į užsienį nuvykusios su gerai nepažįstamais žmonėmis, jos tapdavo lengvu grobiu nusikaltėliams – būdavo paverčiamos prostitutėmis bei pasipelnymo šaltiniu kaltinamiesiems. Jauniausia prostitucijos auka tapo 17 metų mergina, vyriausiajai – apie 30 metų. Merginos ir moterys buvo gabenamos į Vokietiją, Ispaniją, Jungtinę Karalystę.

 

Bausmė – iki 12 metų

Įstatymas griežtas tiems, kurie pardavė, pirko, verbavo, gabeno ar laikė nelaisvėje žmogų, fiziškai smurtaudamas, grasindamas, atimdamas iš jo galimybę priešintis arba pasinaudodamas asmens priklausomumu, pažeidžiamumu, apgaudinėdamas jį. Nieko gero, jei nusikaltėlis iš to pelnėsi žinodamas arba siekdamas, kad jo auka taptų prostitute arba būtų išnaudota pornografijai, kitokiam priverstiniam darbui. Šiuo atveju numatoma laisvės atėmimo bausmė – iki 10 metų.

Jei šia nusikalstama veika nuskriaudžiami du ar dar daugiau nukentėjusių asmenų ir jeigu ją padaro organizuota grupė, bausmė griežtėja iki 12 metų nelaisvės.

 

KALTINAMŲJŲ DOSJĖ

Virgilijus Monkus. Gimė Prienų rajone, šiuo metu gyvena Jonavoje. Išsiskyręs, įgijo vidurinį išsilavinimą. 48-erių metų vyras dirba Jonavoje uždarosios akcinės bendrovės vairuotoju. Anksčiau buvo teistas du kartus. 1986 metais – už nelegalų žmonių gabenimą. 2006 metais jam skirtas namų areštas.

Rimantas Grakalskis. Nevedęs. Turi sugyventinę ir augina dukterį. Baigęs vidurinę mokyklą. Vieną kartą, 1996 metais, teistas.

Lina Buivydaitė. Gimė Kauno rajone, įgijo vidurinį išsilavinimą. Netekėjusi, augina sūnų. Šiuo metu gyvena Kauno rajone, užsiima individualia veikla. 30 metų moteris nebuvo teista.

Rasa Lisauskaitė. Gimė Kaune. Šiuo metu gyvena Kaišiadorių rajone. 27-erių metų mergina baigė 10 klasių. Netekėjusi, augina sūnų. Nebuvo teista.

Vytautas Aleksiūnas. Gimė Prienų rajone. Išsiskyręs. Turi aukštesniosios mokyklos diplomą. 47-erių metų vyras šiuo metu gyvena Šveicarijoje, verčiasi individualia veikla. Anksčiau nebuvo teistas.

Tomas Gaučas. Gimė Kėdainiuose, dabar ten ir gyvena. Išsiskyręs, baigė vidurinę. Trisdešimtmetis teistas 6 kartus. Paskutinį kartą – 2006 metais. Atliko laisvės atėmimo bausmę.


Dėmesio!

Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją. Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

 

Publikuota: 2009-01-21, https://www.delfi.lt/news/daily/crime/teisme-25-moteru-prostitucijos-byla.d?id=20205342