Straipsniai - 2016

Tauragės savivaldybėje – mokymai apie prekybą žmonėmis („Tauragės kurjeris”, 2016-09-16)

Prekyba žmonėmis – kas tai? Kokios šio nusikaltimo formos, verbavimo būdai, tikslai? Apie tai kalbėta Tauragės savivaldybėje surengtuose mokymuose, kuriuos organizuoja Lietuvos „Caritas“. Šįkart į mokymus sukviesti specialistai, bendraujantys su rizikos grupių žmonėmis, potencialiomis aukomis ir galintys paskleisti šią informaciją kuo plačiau – socialiniai darbuotojai, pedagogai, policijos darbuotojai, bendruomenių atstovai.
Lietuvos „Caritas“, kaip didžiausia nevyriausybinė organizacija, kovojanti su prekyba žmonėmis ir šios nusikalstamos veikos pasekmėmis, mokymus „Užkertant kelią prekybai žmonėmis ir fiktyvioms santuokoms: tarpžinybinis bendradarbiavimas“ rengia įgyvendindama tarptautinį projektą. Juo siekiama pasidalyti patirtimi, diskutuoti ir ieškoti veiksmingų būdų padėti prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms, vykdyti prevencinę veiklą. Lietuvoje ar už jos ribų nuo prekybos žmonėmis jau yra nukentėję nemažai žmonių – buvo įtraukti į prostituciją, parduoti darbiniam išnaudojimui, fiktyvioms vedyboms, elgetavimui, nusikalstamai veikai. Su teisiniais prekybos žmonėmis aspektais, šio nusikaltimo formomis ir pagrindiniais požymiais mokymų dalyvius supažindino Tauragės policijos komisariato Kriminalinės policijos Organizuotų nusikaltimų tyrimo skyriaus tyrėja Aurelija Kasmauskytė.
– Pagal Baudžiamąjį kodeksą prekyba žmonėmis yra asmenų verbavimas, gabenimas, laikymas, pardavimas, panaudojant tokias poveikio priemones, kaip šantažas, apgaulė, smurtas, pasinaudojimas asmens pažeidžiamumu tam tikru tikslu: išnaudoti prostitucijai, priverstiniams darbams arba organų donorystei. Plinta ir naujos prekybos žmonėmis formos: išnaudojimas fiktyvioms santuokoms, nepilnamečių išnaudojimas nusikaltimams vykdyti, – sakė ji.
Lietuvos „Carito“ Klaipėdos skyriaus koordinatorė socialiniam darbui Justina Stakaitytė papasakojo, kokie būna fiktyvių išnaudojančių santuokų scenarijai, kokios jų pasekmės, kokią pagalbą nukentėjusiems gali suteikti Lietuvos „Caritas“.
Pasak J.Stakaitytės, Tauragėje dažniausi prekybos žmonėmis atvejai – kai žmonės užverbuojami nusikalstamoms veikoms vykdyti, pavyzdžiui, vogti.
„Carito“ socialinės darbuotojos nuomone, svarbu skleisti informaciją apie prekybą žmonėmis kuo plačiau. Prekiautojų žmonėmis aukomis dažniausiai tampa asmenys iš pažeidžiamiausių visuomenės sluoksnių – vaikai ar merginos, jaunos moterys, kurios nesugeba įvertinti pasiūlymo realumo dėl savo amžiaus, psichinės būklės, socialinių įgūdžių stokos, protinės brandos.
Lietuvos „Caritas“ kasmet padeda 120-150 prekybos žmonėmis aukų ir per 50 seksualinės prievartos aukų. Pernai ši organizacija suteikė pagalbą 58 asmenims, kurie davė parodymus 38 ikiteisminiuose tyrimuose, ir 29 asmenims, kurie liudijo 20-yje teismo procesų.

Dėmesio!

Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją. Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Publikuota: 2016-09-16, „Tauragės kurjeris”, Nr.69