Straipsniai - 2017

TARIAMASI, KAIP EFEKTYVIAU PADĖTI PREKYBOS ŽMONĖMIS AUKOMS IR STIPRINTI PREVENCIJĄ („SOCMIN.LT”, 2017-06-20)

KAIP SVEIKINDAMAS KONFERENCIJOS DALYVIUS AKCENTAVO SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO VICEMINISTRAS EITVYDAS BINGELIS, PREKYBOS ŽMONĖMIS PROBLEMAI SPRĘSTI TURIME PASITELKTI SOCIALINIUS RYŠIUS, KAD GALĖTUME PADĖTI ŽMONĖMS NEPAPULTI Į PAVOJINGAS SITUACIJAS.

„Prekybos žmonėmis mastui įtakos turi socialinės atskirties, skurdo lygis šalyje, ir taip žmonės lengviau įsukami į riziką tapti prekybos žmonėmis aukomis. Ką ypač svarbu akcentuoti, tai kad problemos sprendimas yra horizontalus, tai yra, apima nevyriausybines organizacijas, socialinių paslaugų centrus, socialinius darbuotojus, policiją, prokuratūrą, vaiko teisių apsaugos specialistus, švietimą ir, kas svarbu, pačias bendruomenes, žmones, kurie yra arčiausiai tų, kuriems reikia padėti“, – sakė viceministras E. Bingelis.

Pasak Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovės Kristinos Mišinienės, šiandien Lietuvoje prekybos žmonėmis aukomis tampa moterys, vyrai ir vaikai, kurie atsiduria tiek pavienių, tiek organizuotų nusikaltėlių taikinyje. Jie išnaudojami prostitucijoje, fiktyvių santuokų sudaryme, verčiami daryti nusikaltimus, dirbti vergiškomis sąlygomis, priverstinai tampa organų donorais. Labai svarbu, kad socialinės tarnybos pastebėtų prekybos žmonėmis užuomazgas ir požymius, atpažintų aukas ir žinotų, kaip joms padėti

Kaip pristatė Kauno apygardos prokuratūros prokurorė Gabija Večerinskienė, pernai Lietuvoje pradėti 29 ikiteisminiai tyrimai dėl prekybos žmonėmis bei priverstinio išnaudojimo darbui ir paslaugoms. Vertinant kelerių metų situaciją, pastebima didėjimo tendencija, tačiau tam įtakos turi tai, kad pareigūnai labiau identifikuoja nusikaltimo atvejus ir formas. Pernai nuo prekybos žmonėmis nukentėjo 45 žmonės, iš jų 22 vyrai, 19 moterų, 4 vaikai. „Jei anksčiau prekybos žmonėmis aukos išimtinai buvo moterys, tai dabar didesnę dalį išvežamų į užsienį asmenų sudaro vyrai“, – sakė G. Večerinskienė.

Anot prokurorės, socialinių darbuotojų vaidmuo ypač svarbus prevenciškai, tai yra, verbavimo, įkalbinėjimo stadijoje gebėti atpažinti prekybos žmonėmis grėsmių požymius ir užbėgti už akių, užkirsti kelią tapti auka.

Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija organizuotoje konferencijoje analizuojamos nukentėjusiųjų nuo prekybos žmonėmis bendradarbiavimo su teisėsauga, pagalbos teikimo nepilnamečiams, užsieniečiams, kurie Lietuvoje patenka į prekiautojų žmonėmis rankas, aukų integracijos ir kitomis temomis.
Dėmesio!
Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.
Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.
Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.