Straipsniai - 2016

Šv. Mortos grupės misija – gelbėti prekybos žmonėmis aukas („valstietis.tv3.lt”, 2016-05-17)

Prekyba žmonėmis įgauna vis naujų formų. Jei prieš keletą metų pagrindinis nusikaltėlių taikinys būdavo tik moterys ar merginos, vežamos prostitucijai, tai pastaruoju metu prekeiviai vis dažniau į savo tinklą traukia mažamečius, įvairaus amžiaus bedarbius ar net neįgalius žmones. Šių vietoj išsvajoto legalaus darbo užsienio šalyse laukia vergo dalia. Žmonės verčiami vogti, elgetauti, sunkiai dirbti veltui, yra parduodami ne tik suteneriams, bet ir išnaudojami pornografijai, organų transplantacijai, surogatinei motinystei ar priverstinėms santuokoms sudaryti. Todėl vis ieškoma būdų, kaip gelbėti galimas prekybos žmonėmis aukas nuo vergystės.

Suaugusiųjų įrankiai

Ilgą laiką Lietuvoje su šiuo reiškiniu kovojo tik nevyriausybinės organizacijos, visais įmanomais būdais padėdamos teisėsaugos pareigūnams išvilkti į dienos šviesą prekeivius žmonėmis, o vėliau – saugodamos aukas ir suteikdamos joms šansą grįžti į pilnavertį gyvenimą.

Daugiau nei 15 metų mūsų šalyje vykdomas „Carito“ projektas „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“, kuriam vadovauja Kristina Mišinienė su būriu pagalbininkų. Tik šios atkaklios moters ir jos suburtų socialinių darbuotojų, psichologų dėka kasmet pagalbą gauna 120-140 nukentėjusių nuo prekeivių žmonėmis bei 50-60 seksualinės prievartos aukų. „Maždaug 65 procentai pagalbą gavusių aukų sėkmingai integravosi visuomenėje, – sakė K. Mišinienė. – Tačiau iki šiol su teisėsaugos institucijomis nesutariame, kad prostitutės ir daugelis už grotų įkištų paauglių tėra įrankiai suaugusių nusikaltėlių rankose. Niekas nesidomi, kiek vaikų Kauno nepilnamečių pataisos namuose-tardymo izoliatoriuje bausmę atlieka dėl to, kad buvo suaugusiųjų įtraukti į nusikalstamą veiklą. Panašiai elgiamasi ir su prostitutėmis. Joms turėtų pagelbėti socialiniai darbuotojai, o ne policija, kuri tik rengia parodomąsias operacijas „Plaštakė“ ir tuo viskas baigiasi. Savo abejingumu mes moteris siunčiame į prostituciją, o vaikus – nusikaltimų daryti“.

Visuomenė abejinga

Pakeisti visuomenės, tame tarpe ir pareigūnų, požiūrį į šias aukas gana sunku. Standartiškai mąstoma taip: jei mergina pakliuvo į bėdą, kalta pati – ko ėjo, kodėl tikėjo savo skriaudiku, kodėl nesipriešino ir pan. Jei paauglys pasuko klystkeliais, jam skiriama dalyvauti elgesį keičiančiose programose, psichologo konsultacijos, pasiunčiamas į socializacijos centrą ar pataisos namus. Tačiau, ko gero, visi suvokia, kad šiuo metu vaiko auklėjimui numatytos priemonės – jau pavėluotos. Pradėti būtina nuo šeimos švietimo, nuo ankstyvojo santykio su vaiku.

Vytauto Didžiojo universiteto docentė, Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos sesuo Daiva Kristina Kuzmickaitė neseniai įvykusioje konferencijoje „Naujos prekybos žmonėmis formos Lietuvoje: Bažnyčios ir jos bendradarbių atsakas“ priminė popiežiaus Pranciškaus žodžius: „Tiek daug dykumų miestuose, ateities neturinčių žmonių gyvenimuose, nes visada egzistuoja stereotipai, baimė. Ir tie žmonės turi gyventi ir mirti dykumoje, kuri yra miestuose. Versdami dykumas miškais, darote stebuklą“. Sesuo dr. D. K. Kuzmickaitė atkreipė dėmesį, kad kol kas tokius stebuklus daryti trukdo mūsų mąstymas. „Žmogus mums tarsi batas, kurį pasimatuoji ir išmeti, – pabrėžė Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos sesuo. – Patys būdami vieniši, nelabai rūpinamės, kas vyksta šalia. Būtina šviesti ir gydyti visą visuomenę“.

Šv. Mortos grupė

Tad, siekdami, kad joks žmogus nebūtų naudojamas kaip priemonė pasipelnyti, Katalikų Bažnyčia nutarė sutelkti jėgas šiuolaikinės vergovės problemoms spręsti, kartu su policija bei kitomis teisėsaugos struktūromis derinti veiksmus kovoje prieš prekybą žmonėmis, skatinti priešintis asmens orumo žeminimui, neatodairiškam žmonių išnaudojimui siekiant pasipelnyti.

Idėja sukurti tarptautinį tinklą – apjungti Bažnyčios ir policijos pajėgas – pirmiausiai kilo Anglijos ir Velso Romos Katalikų Bažnyčiai, kai 2013 metais Jungtinės Karalystės valdžia priėmė naują „Šiuolaikinės vergovės“ įstatymą ir pradėjo formuoti administracinę struktūrą. Kadangi šiuolaikinė vergovė susijusi tiek su legalia, tiek su nelegalia migracija, todėl iniciatyva natūraliai išsiplėtė už Jungtinės Karalystės ribų.

Iniciatyva sulaukė ir popiežiaus Pranciškaus palaikymo. „Prekyba žmonėmis yra atvira šiuolaikinės visuomenės žaizda, rykštė Kristaus kūnui. Tai nusikaltimas žmogiškumui“, – pabrėžė pontifikas.
Katalikiškų kraštų atstovai buvo pakviesti į Vatikaną dalyvauti renginyje, kur pasirašė susitarimą ir oficialiai įsteigė Šv. Mortos grupę. Šiai iniciatyvai vardą davė Šv. Mortos namai, kurie yra popiežiaus Pranciškaus rezidencija. Dalyvavusių valstybių vietinės Bažnyčios ir jų vyskupai įsipareigojo vienyti jėgas su valstybinėmis institucijomis ir policija, kad būtų sukurti efektyvesni pagalbos mechanizmai.

Jaunimo švietimas

Šv. Mortos grupės Lietuvoje koordinatoriumi yra paskirtas Policijos departamento kapelionas kun. Algirdas Toliatas. „Šv. Mortos grupės tikslas – sušildyti auką, sukurti pasitikėjimo erdvę, kad nukentėjęs žmogus duotų parodymus“, – sakė kapelionas kun. A. Toliatas.

Tik gaila, kad ši iniciatyva taip vangiai skinasi kelią mūsų šalyje, nes kol kas vyksta tik diskusijos ir konferencijos, kurių metu dar tebepristatomos šv. Mortos grupės iškeltos užduotys ir tikslai. „Būtina suaktyvinti prevencinį darbą su jaunimu, supažindinti jį su galimomis grėsmėmis, – per eilinę konferenciją Kaune sakė Šv Mortos grupės atstovas, Kauno apskrities policijos kapelionas kun. Tomas Karklys. – Padėti jaunimui suvokti, kad nemokamas sūris būna tik pelėkautuose. Būtina suaktyvinti ir socialinės pagalbos sistemą, ir pasitelkiant bendruomenes keisti abejingą visuomenės požiūrį į auką“.

Tokį švietėjišką darbą jau seniai galėjo pradėti Bažnyčia, nes kunigai yra arčiausiai žmonių, arčiausiai labiausiai pažeidžiamos – kaimo – grupės gyventojų, į kurią ir nusitaikę prekeiviai. Kol kas, atrodo, šv. Mortos grupės nariai apsiriboja tik kalbomis su policijos, prokuratūros pareigūnais, socialiniais darbuotojais.

TIK FAKTAI:

2015 metų birželį buvo pasirašytas memorandumas „Santalka prieš prekybą žmonėmis ir šiuolaikinę vergovę“.

„Atsiliepdami į Šventojo Tėvo Popiežiaus Pranciškaus kvietimą tarptautinei bendruomenei priimti solidaresnę ir veiksmingesnę strategiją prieš prekybą žmonėmis, tapusią gėdingu ir grėsmingu šiuolaikinės vergovės pavidalu; siekdami, kad joks žmogus nebūtų naudojamas kaip priemonė pasipelnyti, pareiškiame:
Bet kokia prekyba žmonėmis ir vergiškas išnaudojimas tiek Lietuvoje, tiek kitose valstybėse pažeidžia žmogaus orumą, meta iššūkį ne tik nusikaltimo aukoms, bet ir visai civilizuotai žmonijai, silpnina tikėjimą teisingumu, griauna tarpusavio pasitikėjimą visuomenėje, žeidžia valstybės tarptautinį autoritetą.

Lietuvos Katalikų Bažnyčia ir Lietuvos policija sutelks jėgas šiuolaikinės vergovės problemoms spręsti, derins veiksmus nepakantumui nužmoginančioms gyvenimo ir darbo sąlygoms stiprinti, skatins priešintis asmens orumo žeminimui, neatodairiškam žmonių išnaudojimui siekiant pasipelnyti. Bus bendradarbiaujama užkertant kelią visų formų prekybai žmonėmis ir žmogaus kūno dalimis, nustatant prekybos žmonėmis aukas, pagal kompetenciją teikiant joms pagalbą ir užtikrinant jų asmeninį saugumą.

Kviečiame kitas Bažnyčios, valstybės ir teisėsaugos institucijas, savivaldybes, nevyriausybines organizacijas, vietos ir užsienio lietuvių bendruomenes jungtis prie šio memorandumo ir pagal kompetenciją bei galimybes dirbti teisingos ir darnios Lietuvos labui“

Dokumentą pasirašė Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas ir Lietuvos policijos generalinis komisaras Linas Pernavas.

Pernai buvo išnagrinėta 11 baudžiamųjų bylų dėl pardavimo į prostituciją, 9 – dėl pardavimo nusikalstamoms veikoms daryti, 2 – dėl pardavimo priverstiniams darbams, 3 – dėl fiktyvių santuokų.

Dviejose bylose įtariamieji buvo išteisinti.

Pradėti 8 ikiteisminiai tyrimai dėl prekybos vaikais.

 

Dėmesio!

Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją. Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Publikuota: 2016-05-17, http://valstietis.tv3.lt/naujienos/salyje/sv-mortos-grupes-misija-gelbeti-prekybos-zmonemis-aukas/