Naujienos

Susitikimas Gruzdžiuose - 2020-09-28

Šiaulių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisija surengė išvažiuojamąjį posėdį Gruzdžių berniukų socializacijos centre.
Nuoširdžiai dvejopi įspūdžiai.
Tikrai gerai, kad valdininkai pajuda iš savo darbo vietų, pasirinkdami socialiai jautrias vietas. Kad jie iš viso nori kalbėti, diskutuoti, sužinoti kažką apie prekybą žmonėmis, išnaudojimą.
Bet gal tuo gerumas ir baigiasi.
Ne tik dėl to, kad „nereikia mums pagalbos koordinatoriaus, nereikia paslaugų iš NVO, viską patys turime”, bet labiausiai – dėl taip ir nesuvokto prekybos žmonėmis nusikaltimo pavojingumo, jo uždelstos sprogstamosios galios, naikinančios žmonių gyvenimus.
Klausomės komisijoje dalyvaujančio specializuoto kovai su prekyba žmonėmis prokuroro replikų ir netikime savo ausimis: „neaktualu čia regionui”, „o tai ko aukos bijo, nesuprantu? gal čia jūs joms įteigiate tą baimę?”, „fiktyvios santuokos Lietuvoje? iš kur?” ir pan.
Nesiseka Šiaulių kraštui su tais specializuotais prokurorais – vienas tapo brangiai apmokamu prekeivių žmonėmis advokatu, kitas beveik nieko negali pasakyti apie patį nusikaltimą.
O kartelė Lietuvoje aukšta – Klaipėdos, Kauno, Panevėžio prokurorai kaip ugnies stulpai retina išnaudotojų gretas, veda puikius mokymus.
Tad toks liūdnas ačiū susitikimo Gruzdžiuose organizatoriams