Straipsniai - 2016

Susitikimas – diskusija Valakampių socialinių paslaugų namuose apie prekybos žmonėmis pavojus („www.valakampiuspn.lt”, 2016-07-05)

Valakampių socialinių paslaugų namų Savarankiško gyvenimo namuose įvyko gyventojų ir Lietuvos Caritas programos „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ specialisčių Vaidos Matusevičiūtės ir Dovilės Martinonės susitikimas, kurio metu su gyventojomis moterimis buvo diskutuojama apie prekybos žmonėmis nusikaltimus.
Gyventojos buvo supažindintos su prekybos žmonėmis sąvoka, pavojaus požymiais, galima rizika. Aptartas saugus elgesys gatvėje, internete, su nepažįstamais žmonėmis. Diskusijų metu buvo pristatytos prekybos žmonėmis aukų istorijos, kartu su gyventojomis aptartos įvykusių nelaimių priežastys ir pasekmės. Gyventojos dalinosi savo asmenine patirtimi, specialistėms Vaidai ir Dovilei uždavė rūpimus klausimus ir kartu aptarė atsakymus. Diskusija gyventojoms suteikė žinių apie žmogaus teises, saugų elgesį, nusikaltimo prieš žmogų požymius bei greito reagavimo veiksmus nelaimės atveju.
Liepos mėnesį laukiama dar viena diskusija apie prekybos žmonėmis nusikaltimus – kartu su gyventojais vaikinais.

Dėmesio!

Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją. Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Publikuota: 2016-07-05, http://www.valakampiuspn.lt/uncategorized/1690/