Straipsniai - 2016

Surengta diskusija apie prekybą žmonėmis („www.tauragiskis.lt”, 2016-04-12)

Š.m. balandžio 11 d. Tauragės rajono savivaldybėje surengtas susitikimas- diskusija apie prekybą žmonėmis. Susitikimą iniciavo Lietuvos „ Caritas”, kaip didžiausia nevyriausybinė organizacija, kovojanti su prekyba žmonėmis ir šios nusikalstamos veiklos pasekmėmis.
Pasidalinti patirtimi, diskutuoti ir ieškoti veiksmingų būdų padėti prekybos žmonėmis aukoms, vykdyti prevencinę veiklą, formuojant visuomenės požiūrį, viešinant pagalbos prieinamumą, į susitikimą atvyko Tauragės rajono meras Sigitas Mičiulis, mero pavaduotoja Aušrinė Norkienė, administracijos direktoriaus pavaduotojas Vytautas Navickas, Lietuvos policijos kapelionas Algirdas Toliatas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio paslaugų skyriaus vedėja Daiva Buivydaitė-Garbštienė, Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroras Ruslanas Ušinskas , Tauragės apskrities policijos komisariato,Tauragės moters užimtumo ir informacijos centro atstovai, seniūnai, rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai ir Socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai.
Renginį trumpu įžanginiu žodžiu pradėjo „ Caritas“ atstovė Kristina Mišinienė, padėkojusi aktyviai prie akcijos „Nepirk vogtos prekės“ vykdymo prisidėjusiai Prevencijos poskyrio vyriausiajai specialistei Raimondai Žvynakienei, bei pakvietusi visus bendrai diskusijai.
Susirinkusius pasveikino bei darnaus darbo palinkėjo ir Tauragės rajono savivaldybės meras Sigitas Mičiulis, kvietęs kartu surasti tinkamus būdus spręsti prekybos žmonėmis, prostitucijos problemas Lietuvoje: „ Į kovą prieš prekybą žmonėmis turi įsijungti visos reikalingos institucijos, organizacijos. Labai svarbu bendradarbiavimas, susitelkimas, jaunimo užimtumas, motyvavimas, prevencinis darbas “, – teigė rajono meras.
Diskusijos pradžioje išsamiai pristatyta, kas tai yra prekyba žmonėmis, kokios pagrindinės prekybos žmonėmis priežastys, pateikti duomenys apie atliktus ikiteisminius tyrimus dėl vidaus ir tarptautinės prekybos žmonėmis bei informacija apie atsakingų institucijų vykdytas priemones. Informuota, kad šiuo metu šalyje atliekami 47 ikiteisminiai tyrimai dėl prekybos žmonėmis, iš jų 6 – Tauragėje.
Pastaruoju metu itin sparčiai plinta prekyba vaikais, paaugliais, kurie apgaule priverčiami užsiimti prostitucija, vogti ar atlikti kitas nusikalstamas veiklas. Lietuvos „Caritas“ atstovai atkreipė dėmesį į ryškiausius rizikos faktorius, pagal kuriuos galima identifikuoti nukentėjusįjį ar potencialią auką ir pateikė pavyzdžių iš darbo praktikos. Šiuo metu požiūris į prekybą žmonėmis po truputėli keičiasi – vis dažniau pripažįstama, kad bet koks žmogaus išnaudojimas yra nusikaltimas.
Baigiantis diskusijai visi dalyviai pritarė, kad būtina stiprinti tarpžinybinį bendradarbiavimą, siekiant atskleisti asmenų išnaudojimo atvejus, identifikuojant potencialias aukas ir efektyviau spręsti pagalbos nukentėjusiajam klausimus.

Dėmesio!

Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją. Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Publikuota: 2016-04-12, http://www.tauragiskis.lt/content/surengta-diskusija-apie-prekyb%C4%85-%C5%BEmon%C4%97mis