Straipsniai - 2017

STABDYK PREKYBĄ ŽMONĖMIS – RASEINIUOSE („MANORASEINIAI.LT”, 2017-07-25)

2017 m. liepos 20 dieną Kauno teritorinės darbo biržos Raseinių skyriuje buvo vykdoma socialinė akcija “Stabdyk prekybą žmonėmis savo mieste”.

Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro (KOPŽI), buvusi Lietuvos Carito programa “Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis”, Šiaulių skyriaus socialinės darbuotojos Bernadeta Tsitsishvili ir Eglė Kosmauskienė pasakojo apie Lietuvoje klestinčias prekybos žmonėmis formas, verbavimo būdus, rizikos faktorius, lemiančius, kad žmonės pakliūva į prekeivių žmonėmis pinkles. Akcijoje taip pat dalyvavo ir Raseinių rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Giedrė Deveikienė. Akcijos organizatorės domėjosi, ar Darbo biržos klientai yra susidūrę su prekybos žmonėmis reiškiniu ir kokius žino išnaudojimo būdus. Dalindamos lankstinukus, informacinius plakatus, knygeles  akcijos organizatorės pasakojo, kokią pagalbą teikia KOPŽI, kur reikia kreiptis, pastebėjus galimus išnaudojimo atvejus, sužinojus apie neaiškius pasiūlymus ar žmones, kuriuos jau yra ištikusi ši nelaimė. Kalbinti Darbo biržos klientai atsiliepimų knygoje išsakė savo nuomones, kokių priemonių reikėtų imtis stabdant prekybą žmonėmis.

KOPŽI teikia pagalbą asmenims, nukentėjusiems Lietuvoje ir už jos ribų nuo seksualinės prievartos ir/ar įvairių prekybos žmonėmis formų: prostitucijos, prievartinio darbo, išnaudojimo nusikalstamoms veikoms, fiktyvių santuokų, elgetavimo. KOPŽI pagalbos teikimo principai yra konfidencialumas, lankstumas ir tęstinumas organizuojant paslaugas prieglobstyje ir bendruomenėje, greitas reagavimas krizių atveju, komandinis darbas, bendradarbiavimas su įvairiomis tarnybomis bendruomenėje, siekiant užtikrinti pilnavertę ilgalaikę asmenų integraciją.

Dėmesio!
Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.
Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.
Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.