Straipsniai - 2017

ŠILALĖS PAREIGŪNAI TĘSIA BENDRADARBIAVIMĄ SU CARITU („TAURAGE.POLICIJA.LT”, 2017-01-20)

Praėjusiais metais Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariato pareigūnai kartu su Carito atstovais vykdę ne vieną bendrą projektą bendradarbiavimą tęsia ir toliau. Šį kartą buvo lankytasi Šilalės rajono Žadeikių pagrindinėje mokykloje.

Devintokams ir dešimtokams skirtos paskaitos tikslas – didinti jaunimo sąmoningumą ir gebėjimą atpažinti nusikalstamos veikos požymius. Carito atstovė Ona Krenciūtė ir bendruomenės pareigūnė moksleiviams pristatė organizacijos vykdomą veiklą, supažindino juos su programa „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“. Taip pat moksleiviams pasakota apie dažniausiai Lietuvoje pastebimas prekybos žmonėmis formas, būdus, kaip asmenys tampa aukomis ir kaip nepakliūti į šiuos spąstus. Kalbėta ir apie žalingus įpročius. Moksleiviams priminta atsakomybė už alkoholio, tabako ir narkotinių medžiagų vartojimą.
Tokio pobūdžio susitikimai artimiausiu metu bus vykdomi ir kitose Šilalės miesto ir rajono mokyklose.
Dėmesio!
Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.
Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.
Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.