Straipsniai - 2021

Sesuo neįtarė, kokį planą jos atžvilgiu surezgė brolis: kvietimas ateiti nusiprausti virto grupine prievarta („www.delfi.lt”, 2021-08-20)

Noras nusimaudyti po dušu virto grupiniu išprievartavimu. Tokį košmarą teko patirti jaunai merginai viename Lietuvos miestelyje. Vis dėlto vietos prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl šio skaudaus įvykio, motyvuodama tuo, kad nepakako surinktų įrodymų, o nukentėjusios parodymai esą buvo prieštaringi.

Nutikusi istorija Lietuvos provincijoje daug kam gali pasirodyti sunkiai suvokiama. Kaip matoma iš ikiteisminio tyrimo medžiagos, nukentėjusiąja pasinaudojo ne tik jos brolio draugai, bet ir pats brolis. Vėliau jie visi atsakomybės kratėsi ir kaltais neprisipažino.

Pasiūlė ateiti nusimaudyti

Viskas nutiko vieną 2020 m. dieną, kai pas giminaitę gyvenanti nukentėjusioji buvo viena su mažamečiu broliu. Tą dieną pas ją užėjo tėvo namuose gyvenantys kiti du broliai ir pasiūlė seseriai ir mažamečiui broliui ateiti nusiprausti. Mergina pagalvojo, kad tai geras pasiūlymas, mat giminaitės namuose nebuvo vonios, o kitą dieną reikėjo ir mažametį brolį nuvesti į darželį.

Taigi, pasiėmusi švarius drabužius, su broliais patraukė tėvo namų link. Kai ten atėjo, jie buvo tušti, mergina nuprausė mažąjį broliuką ir nusimaudė pati. Jai dar besimaudant, vyresnis brolis pasikvietė kartu išgerti du draugus. Jiems atėjus, buvo pradėtas vartoti alkoholis ir nukentėjusiajai išėjus iš dušo buvo daromas spaudimas, kad su jaunuoliais santykiautų..

Kai pasibaigė alkoholis, jau duodama parodymus sakė mergina, mažesniuosius brolius vyresnis brolis išsivedė neva pasikalbėti į virtuvę ir joje užrakino. Tada jis su draugu suėmė seserį už rankų ir nutempė į kito kambario lovą ir ant jos paguldė. Taip pradėjo nukentėjusiąją įvairiais būdais prievartauti ir žaginti. Vienas iš jaunuolių netgi išsiėmė telefoną ir ėmė filmuoti.

Mergina sakė, kad viso įvykio metu prašė vaikinų nustoti tai daryti, tačiau jie jos neklausė. Taip pat buvo užrakinę duris ir neleido eiti namo, nors ji kelis kartus bandė tai padaryti. Tik jiems patenkinus lytinę aistrą brolis pasakė viską baigti ir leido seseriai su mažuoju broliu eiti namo. Grįžusi namo neišdrįso kam nors pasisakyti, mat bijojo ja pasinaudojusių vaikinų.

Gyrėsi savo poelgiu

Viskas išaiškėjo ne iš karto, tik šiek tiek vėliau merginos giminaitei iš kitos giminaitės išgirdus, jog nukentėjusiąją kažkas bandė prievartauti, bet ji neprisipažino kas. Tai sužinojusi moteris iš pradžių nukentėjusiosios nieko neklausinėjo. Bet vėliau bendra pažįstama pasakė, jog vienas iš vaikinų su nukentėjusiąja turėjo lytinių santykių. Giminaitė grįžusi namo pasikalbėjo su mergina, kuri pagaliau išdrįso papasakoti, kaip viskas buvo.

Taip pat giminaitė sužinojo, kad jaunuoliai miestelio gatvėse gyrėsi savo poelgiu, o nukentėjusios brolis prisipažino, jog specialiai pakvietė draugus, kai sesuo buvo pas jį.

Tačiau net ir po tokių kalbų ir prisipažinimų giminaitė nedrįso tarnyboms papasakoti, ką sužinojo. Tik po gero mėnesio socialinei darbuotojai pasakė apie prievartą. Socialinė darbuotoja prisiminė, kad nukentėjusioji nedrįso pati kalbėti apie patirtą prievartą, pritardavo giminaitės pasakojimui, kartais įsiterpdavo. Darbuotoja negalėjo daug klausinėti, nes prievartauta mergina galiausiai pradėjo verkti.

Viskam paaiškėjus, ikiteisminio tyrimo metu jaunuoliams buvo pranešta apie įtarimą padarius nusikalstamas veikas. Jie buvo įtariami tuo, kad veikdami bendrininkų grupe, turėdami tikslą išžaginti ir seksualiai prievartauti nukentėjusiąją, panaudodami fizinį smurtą prieš ją, t. y. jėga nuvertus ant lovos, nurengus ir laikydami už rankų, taip atimdami galimybę priešintis, prieš jos valią santykiavo lytiškai ir tenkino savo lytinę aistrą oraliniu būdu, tai yra įtariami padarę nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 149 straipsnio 2 dalyje, 150 straipsnio 2 dalyje.

Juos apklausus, versijos apie to vakaro įvykius buvo skirtingos. Nukentėjusiosios brolis papasakojo, kad esą vienas iš sugėrovų jį vertė prašyti sesers, kad su jais visais santykiautų. Dar vienas jaunuolis apkaltino kitą brolį, o jie trys esą nieko nedarė. Tačiau remiantis nukentėjusios liudijimu, tas brolis buvo uždarytas virtuvėje. Trečiasis įvykiuose dalyvavęs vaikinas papasakojo, kad tik prižiūrėjo atsivestą mažiausiąjį brolį, kol kiti du jaunuoliai lytiškai santykiavo su nukentėjusiąja. Vėliau ir filmavo, kad pats niekuo nebūtų apkaltintas.

Tačiau dviejų įtariamųjų parodymuose sutapo tai, kad jie girdėjo, jog nukentėjusioji nenorėjo su jais lytiškai santykiauti, sakė ne, bet jie primygtinai įkalbinėjo. Jų teigimu, mergina sutiko tai daryti tik mažiausiajam broliui nematant.

Pateikė skaudesnę versiją

Vis dėlto virtuvėje uždarytas vienas iš brolių nupasakojo daug skaudesnę įvykių versiją. Jis prisiminė, kad su vyresniuoju broliu pakvietę seserį ateiti pas juos nusimaudyti. Pasak jo, ji sutiko. Į butą paskui prisistatė ir minėti du draugai, kuriuos pakvietė vyresnis brolis. Jie gėrė alkoholį, o pamatę iš dušo išėjusią seserį, neišleido jos namo. Jis teigė, kad trys įtariami jaunuoliai užrakino duris ir paėmė raktus. Taip pat pradėjo nukentėjusiąją įtikinėti su jais turėti lytinių santykių.

Vienas iš jaunuolių esą netgi siūlė pinigų. Sesuo nesutiko, bet jos ir toliau neišleido, o vienas iš draugų pradėjo nurenginėti. Jis taip pat sakė, kad jaunuoliai laikė sesei rankas, jam pačiam neleido išeiti iš virtuvės. Taip pat patvirtino, kad du įtariamieji buvo išėję kažkur pusvalandžiui, mat juos matė pro virtuvės langą. Tuo metu girdėjo, kaip sesė verkė likusi su kitu vaikinu.

Tačiau prokuratūrai visus apklausus įrodymų nepakako. Ji rėmėsi Valstybinės Teismo medicinos tarnybos (VTMT) vietos skyriaus specialisto išvada, kad ant nukentėjusios kūno išorinių sužalojimo žymių nenustatyta. Specialistas paaiškino, kad apžiūros metu nustatyta mergystės plėvės anatominė struktūra leidžia atlikti lytinius santykius nepažeidžiant plėvės vientisumo.

Prokuratūra tikino, kad apklaustos liudytojos apie išprievartavimą sužinojo tik praėjus daugiau kaip mėnesiui nuo galimo įvykio. Taip pat esą byloje nėra jokių duomenų, kad nukentėjusioji po patirtos prievartos būtų kam nors pasisakiusi. Daiktų apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrėjus vieno iš pateiktame mobilaus ryšio telefone esantį vaizdo įrašą, matyti, kad jis nepatvirtina nukentėjusiosios parodymų, jog ji visą laiką gulėjo ant nugaros ir kad jos rankas laikė įtariamieji.

Advokatė: byla nutraukta nepagrįstai

Kaltinimai įtariamiesiems buvo panaikinti, tačiau nukentėjusios advokatė ginčija tokį prokuratūros sprendimą. Jos teigimu, prievartinį santykiavimą nenuginčijamai įrodo virtuvėje uždaryto brolio parodymai, kuris nurodė, kad įtariamieji sesers neišleido namo ir buvo užrakintos durys, paimti raktai. Taip pat, kad nukentėjusioji nesutiko ir sakė, „kad tada eina namo, bet jos neišleido“.

Trečia, kad kai nukentėjusioji norėjo eiti namo ir jos neišleido, vienas iš jaunuolių pradėjo ją nurenginėti. Taip pat jaunesnis brolis prisiminė, kad jai laikė rankas ir kad vyresnis brolis vėliau gyrėsi sesers išprievartavimu, o įvykio metu girdėjo ją verkiant. Advokatė akcentavo ir tai, kad aplinkybė, jog nukentėjusiosios mergystės plėvės anatominė struktūra, leidžianti atlikti lytinius santykius jos nepažeidžiant, nepaneigia fakto, jog prievartiniai lytiniai santykiai buvo atlikti.

Jos teigimu, neatsižvelgta, kad įtariamųjų parodymai turi būti irgi vertinti itin kritiškai. Be to, iš jų pačių, nors ir prieštaringų, gynybine prasme teikiamų parodymų, matyti, kad prievartiniai santykiai su nukentėjusiąja buvo atlikti.

„Vienas iš prievartos dalyvių, nukentėjusios brolis, pats papasakojo, jog jo sugėrovas „įkalbinėjo“ seserį, kad su juo mylėtųsi, o ji iš pradžių nesutiko, po to, neva, savo nuomonę pakeitė. Taigi brolis patvirtina kito įtariamojo kryptingą siekį ir norą tenkinti savo lytinę aistrą su nukentėjusiąja. Šiuos parodymus patvirtina ir papildo jau minėti mažesniojo brolio parodymai, kurie, be kita ko, įrodo ir prievartinių santykių atlikimo faktą, – teigė advokatė. – Įtariamo brolio žodžiais, visi atlikti veiksmai nukentėjusios atžvilgiu buvo neva atlikti jai sutikus, tačiau nebuvo vertinta tai, kad toks „sutikimas“ buvo priverstinis dėl užrakintų durų, neleidimo išeiti, baimės, jog kambaryje liko su trimis girtais vaikinais ir dar kartą akcentavo, kad virtuvėje užrakinti mažesni nukentėjusiosios broliai girdėjo ją verkiant.“

Be to, tęsė advokatė, nebuvo įvertinta, kad nusikaltimas buvo filmuojamas, kas patvirtina, jog vienas iš jaunuolių puikiai suvokė situaciją ir „pasirūpino“ savo „saugumu“. Taip pat iš gan trumpo vaizdo įrašo matyti, kad nukentėjusioji tai darė ne iš savo valios, o paminėta, kad „bandė tarti ar vemti“, „jos stūmimo metu“, „suduodamas spaudžia merginos dešinį petį“.

Pasak advokatės, kaltinant nukentėjusiąja parodymų prieštaringumu, neatsižvelgta, jog seksualinių nusikaltimo aukos išgyvena labai didelį susijaudinimą, stresą ir dėl patiriamo šoko, socialinės brandos šių nusikaltimų auka gali ne iš karto prisiminti ar tiksliai sudėlioti visas įvykio detales ir vėliau gali atsirasti nedidelių prieštaravimų tarp jos pirminių ir vėlesnių parodymų, bet tokie didelio streso sąlygoti netikslumai nėra pagrindas netikėti nuo seksualinio smurto nukentėjusiojo asmens parodymais.

„Aukščiau nurodytos aplinkybės neabejotinai patvirtina, kad ikiteisminio tyrimo metu nebuvo imtasi visų būtinų veiksmų tyrimui atlikti ir nusikalstamoms veikoms atskleisti“, – nurodė ji.

Jos teigimu, dėl šių priežasčių prokurorės priimtas nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą yra nepagrįstas ir pažeidžiantis Baudžiamojo proceso kodekso (BPK) normas.

Nesupranta teisėsaugos veiksmų

Su šios bylos eiga gerai susipažinusi Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro (KOPŽI) vadovė Kristina Mišinienė taip komentavo nutikusius įvykius.

„Mus, teikiančias pagalbą šiai grupinio išprievartavimo aukai, turinčiai specialiųjų poreikių, ypatingai piktina prokuratūros sprendimas nutraukti ikiteisminį tyrimą, konstatuojant, jog auka neišreiškė jokio skundo, kad sutiko tenkinti girtų jaunuolių geismus.

Daugybė lėšų, pastangų skirta teisėsaugos mokymams apie pažeidžiamus nukentėjusius, traumos pasekmes, kai po patirtos seksualinės prievartos jaunutės aukos neprabyla Baudžiamojo kodekso formuluotėmis ir neatneša įrodymų ant lėkštutės – viskas tarsi veltui, dingę be pėdsakų, prokurorė „šaltu veidu“ konstatuoja, jog auka po prievartavimo scenų „tylėjo“.

Pasak jos, šis atvejis atskleidžia ir konkrečios šeimos tragediją, kai brolis organizuoja ir pats dalyvauja sesers grupiniame prievartavime, yra įtarimų, jog ne pirmą kartą.

„Daugiavaikė šeima nedidelio miestelio akyse iš lėto degradavo ne vienerius metus, tikriausiai tai prasidėjo, kai į iki tol stabiliai, draugiškai gyvenusią mažą bendruomenę atėjo motinos sugyventinis.

Nuolatiniai išgėrinėjimai, barniai sunaikino ryšius tarp vaikų ir suaugusiųjų, kai kurie vaikai tiesiog nustojo lankyti mokyklą, metėsi į gatvės gyvenimą. Miestelyje besiformuojanti jaunuolių gauja pradėjo diktuoti sąlygas, norėdamas jai įtikti, tikėtina, aukos brolis ir „pasiūlė“ savo seserį.“

Jos teigimu, todėl šiuo atveju ikiteisminio tyrimo nutraukimas turės didelę įtaką tolimesniam tokios prievartautojų grupės „augimui“, mat jau jie dabar viešai giriasi „patvarkę“ auką, filmavę jos prievartavimą.

„O ką socialinės tarnybos, kurios nuolatos lankė minimą šeimą, kūrė pagalbos planus, rašė ataskaitas? Ar čia nėra dar viena mūsų drama, kai darbuotojai dirba išsijuosę, tačiau rezultatų nėra jokių, įtakos šeimos degradavimui – jokios, o jaunieji prievartautojai viešai užkabinėja ir apstumdo pačią socialinę darbuotoją? Nenorime kritikuoti sunkiai dirbančių kolegų, tačiau kokia prasmė lankytis šeimose ir neturėti galios daryti ten pokytį?“, – retoriškai klausė K. Mišininienė.

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/sesuo-neitare-koki-plana-jos-atzvilgiu-surezge-brolis-kvietimas-ateiti-nusiprausti-virto-grupine-prievarta.d?id=87769103#

 

Dėmesio!

Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją. Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Publikuota: 2021-08-20, https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/sesuo-neitare-koki-plana-jos-atzvilgiu-surezge-brolis-kvietimas-ateiti-nusiprausti-virto-grupine-prievarta.d?id=87769103#