Straipsniai – 2024

Savivaldybėje vyko pirmasis Kauno apskrities institucijų susitikimas tema „Prekyba žmonėmis“ („www.raseiniai.lt”, 2024-03-19)

Vakar, kovo 18 d., Nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis iniciatyva, Raseinių rajono savivaldybėje vyko pirmasis Kauno apskrities institucijų susitikimas. Jo tikslas – aptarti prekybos žmonėmis aukoms teikiamos pagalbos aktualijas ir prekybos žmonėmis prevencijos poreikius ir galimybes.

Susitikimo dalyvius sveikino Raseinių rajono savivaldybės vicemeras Jonas Vazgys ir administracijos direktorius Kęstutis Užemeckas. Vadovai džiaugėsi Raseiniuose surengtu pirmuoju tokio tipo susitikimu ir dalyvių pasiryžimu nagrinėti vieną iš opiausių socialinių problemų – prekybą žmonėmis. Tai sritis, kuri paliečia visas visuomenės grupes: vaikus, paauglius, suaugusius ir pagyvenusius asmenis. Administracijos direktoriaus teigimu, prekybos žmonėmis klausimu, Raseinių rajonas nėra išskirtinis, sunku surasti tuos sprendimus, kurie padėtų nukentėjusiam žmogui. Todėl labai svarbu šviesti visuomenę apie kylančias grėsmes ir visais būdais stengtis mažinti nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis aukų skaičių. Vadovai dėkojo už puikią iniciatyvą ir linkėjo sklandaus bei prasmingo darbo.

 Susitikimą vedė Nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis vykdančioji direktorė Dovilė Vainorė. Jos teigimu, yra daug institucijų, veikiančių prekybos žmonėmis srityje: nuo švietimo ar savivaldos iki pagalbos teikimo ir teisėsaugos. Ji akcentavo, jog vienos institucijos daugiau su šiuo klausimu „gyvena“, kitos mažiau, tačiau prekybos žmonėmis klausimas yra labai kompleksiškas ir svarbus. Todėl būtina visoms institucijoms vienodai teisingai suprasti, kas yra ir kas nėra prekyba žmonėmis. Pranešėja pabrėžė, jog kalbant apie prevenciją, labai svarbu suprasti, kam ir kaip kalbėti apie tai. D. Vainorė papasakojo, jog planuojant šių metų darbus, buvo nutarta visose Lietuvos apskrityse surengti susitikimus prekybos žmonėmis tema ir išgirsti institucijų išsakytas pastabas bei poreikius tolimesniam ir konstruktyvesniam bendram darbui.

 Susitikime taip pat dalyvavo Lietuvos kalėjimų tarnybos Kauno kalėjimo, Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimų centro, Valstybinės darbo inspekcijos Kauno teritorinio skyriaus, Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus ir Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Kėdainių rajono, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių, Jonavos ir Kaišiadorių rajonų policijos komisariatų,  Birštono savivaldybės administracijos, Raseinių rajono savivaldybės administracijos, Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, Raseinių ir Jonavos socialinių paslaugų centro, Kauno arkivyskupijos Caritas Raseinių dekanato ir Užimtumo tarnybos Raseinių skyriaus atstovai.

 Susitikimo pabaigoje Raseinių rajono savivaldybės nuolatinės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo darbo grupės pirmininkė Asta Cicėnienė pristatė šios grupės narius. A. Cicėnienė išsakė kylančias problemas tarpinstituciniame bendradarbiavime, minėjo poreikį koncentruotos informacijos Nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis internetinėje svetainėje ir pasidžiaugė Raseiniuose surengtu susitikimu, kuriame visos susijusios įstaigos turėjo progą pasisemti gerosios patirties.

 Susitikimo pabaigoje vyko poreikių, įžvalgų apibendrinimas, kurio metu nutarta, kad koncentruota informacija reikalinga visoms institucijoms. Ji turėtų būti paskelbta Nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis internetinėje svetainėje, taip pat asociacija dalinsis prevencinėmis programomis prieš prekybą žmonėmis bei rengs susitikimus ir mokymus šia tema įstaigų atstovams. Nutarta rengti dažnesnius susitikimus, siekiant plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

 Prekyba žmonėmis – tai žmonių verbavimas, gabenimas, perdavimas, slėpimas ar įtraukimas naudojant jėgą, apgaulę ar sukčiavimą, siekiant juos išnaudoti pasipelnymo tikslais.

Prekybos žmonėmis rūšys:

  • Seksualinis išnaudojimas – dauguma aukų yra moterys ir vaikai.
  • Prievartinis darbas – dauguma aukų yra iš besivystančių šalių ir yra priverstos dirbti daug jėgų reikalaujančius darbus arba laikomos naminiais tarnais.
  • Prievartinė nusikalstama veikla – aukos verčiamos užsiimti neteisėta veikla. Dažnai joms taikomos kvotos ir jos gali sulaukti bausmės, jei jų neįvykdo.
  • Organų donorystė – aukos sulaukia nedidelės arba jokios kompensacijos bei rizikuoja savo sveikata.

Daugiau informacijos apie prekybą žmonėmis ir aktualijas rasite  Nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis internetinėje svetainėje https://stop-trafficking.lt/.

 

Dėmesio!                      

Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.                      

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją. Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.     

                      

Publikuota: 2024-03-19, https://www.raseiniai.lt/naujienos/savivaldybeje-vyko-pirmasis-kauno-apskrities-instituciju-susitikimas-tema-prekyba-zmonemis/