Straipsniai - 2017

RADVILIŠKYJE VYKO AKCIJA „STABDYKIME PREKYBĄ ŽMONĖMIS“ („RADVILISKIOKRASTAS.LT”, 2017-07-10)

Birželio 28 d. Šiaulių teritorinės darbo biržos Radviliškio skyriuje vyko akcija „Stabdykime prekybą žmonėmis“, skirta darbo ieškantiems asmenims.

Šią akciją organizavo VšĮ Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras (KOPŽI) kartu su Radviliškio skyriaus darbuotojais. Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro socialinės darbuotojos Eglė Kosmauskienė ir Bernadeta Tsitsishvili darbo biržos klientus supažindino su akcijos tikslais, esama situacija, įvardijo dažniausias prekybos žmonėmis formas: įvairaus amžiaus žmonės, kurie išvežami į kitas šalis vykdyti įvairiausių nusikaltimų; asmenys, ieškantys pelningesnio darbo užsienyje, verčiami dirbti nežmoniškomis sąlygomis, be jokių socialinių garantijų. Seksualinis išnaudojimas – labiausiai paplitusi prekyba žmonėmis sritis.

Akcijos metu socialinės darbuotojos kalbino darbo biržos klientus, kvietė prisijungti ir dalyvauti akcijoje, išklausė jų nuomonę, atsiliepimus, dalinosi savo patirtimi, kaip apsisaugoti, kad netaptų prekybos žmonėmis aukomis, kur kreiptis, ištikus tokiai bėdai.

Akcijoje dalyvavusios Radviliškio rajono policijos komisariato vyresniosios tyrėjos Ilonos Sernovienės nuomone, prekybos žmonėmis aukomis dažniausiai tampa jaunuoliai iš nepasiturinčių šeimų, gyvenantys kaimuose ar mažose gyvenvietėse. „Jaunuoliai susigundo galimybe užsidirbti užsienyje ir patenka į nesąžiningų darbdavių ar nusikaltėlių rankas. Taip pat  prekybos žmonėmis aukomis gali tapti merginos, susigundžiusios fiktyvia santuoka. Jaunuoliams reikėtų susirūpinti, kad kažkas negerai su darbdaviu, kai iš jų paprašoma asmens dokumentų ir jie negrąžinami. Be asmens dokumentų žmogus užsienyje tampa vergu, o jeigu patenka į nusikaltėlių tinklą, gali būti verčiamas vogti“,- sakė vyresnioji tyrėja.

Radviliškiečiai sakė girdėję apie prekybos žmonėmis aukas iš televizijos laidų, spaudos. Paklausti, kur kreiptųsi, jeigu pradingtų į užsienį išvažiavęs dirbti artimas žmogus, daugelis sakė, kad skambintų pagalbos telefonu, kreiptųsi į artimiausią policijos komisariatą. Akcijos „Stabdykime prekybą žmonėmis“ organizatorės Eglė Kosmauskienė ir Bernadeta Tsitsishvili dalijo radviliškiečiams informacinius bukletus apie prekybą žmonėmis bei lankstinukus su informacija kur kreiptis, jeigu artimas žmogus pradingsta išvykęs į užsienį.

Radviliškiečių nuomone, visuomenėje reikėtų  paskleisti daugiau informacijos apie prekybą žmonėmis, kad patiklūs jaunuoliai nepakliūtų į nusikaltėlių pinkles. Buvo išsakyta nuomonė, kad valstybė turėtų geriau rūpintis savo piliečių gerove, tada jie nevyks uždarbiauti svetur ir bus saugūs.
Dėmesio!
Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.
Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.
Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.