Naujienos

Pusiau tuščia ar pusiau pilna stiklinė? - 2020-10-19

Kol vieni džiaugiasi, kad pas mus mažėja ikiteisminių tyrimų dėl prekybos žmonėmis, kiti tuos tyrimus ramiai nutraukinėja.
Vilniaus apygardos prokuratūra nusprendė, jog grupė jaunuolių, išvykusių į Leičesterio miestą JK plauti automobilių ir ten patekusių į romų gaujos pinkles, nenukentėjo, nes … niekieno neverčiami patikėjo melagingais pažadais, o dėl pažeidžiamumo (buvo bedarbiai, nemokėjo anglų kalbos, iš jų buvo atimti visi dokumentai, prieš juos buvo smurtaujama), chm, būna ir blogiau…
Pabėgę nuo išnaudotojų vaikinai gyveno gatvėje, kol vargais ne galais pasiekė mūsų ambasadą, vienas jų buvo toks išsekęs, jog maldavo jį uždaryti kalėjiman, daugiau nebegalįs taip gyventi.
Taip, darbo tirti tokius nusikaltimus yra, reikia ir su užsienio kolegomis, kurie prastai atsakinėja į užklausas, bendrauti, gal net patiems vykti į vietą, rinkti duomenis apie gerai įsitvirtinusią gaują…
Nuoširdžiai norėtume, kad kas nors paanalizuotų kad ir paskutinių metų nutrauktus ikiteisminius tyrimus dėl prekybos žmonėmis šalyje, susistemintų priežastis – kokį paveikslą pamatytume?