Straipsniai - 2018

PREVENCINIAI RENGINIAI – PREKYBOS ŽMONĖMIS PAVOJUS („WWW.MPCENTRAS.LT”, 2018-06-04)

Paskutinėmis gegužės savaitės dienomis mūsųmokymo centre vyko prevenciniai renginiai skirti atkreipti moksleivių dėmesį į prekybos žmonėmis pavojų. Artėjant vasarai dauguma moksleivių planuoja įsidarbinti ar išvykti į užsienį, tačiau retai susimąstoma apie savo saugumą. Ši aktuali tema gali paliesti kiekvieną iš mūsų. Pagrindiniai būdai, kuriais jauni žmonės įtraukiami į prekybos žmonėmis tinklą – prievarta, apgaulė, pažadai ir manipuliacijos. Svarbu tai, kad prekyba žmonėmis apima ne tik seksualinį išnaudojimą ar priverstinį darbą, bet ir išnaudojimą nusikaltimų vykdymui, prekybą organais, priverstines santuokas, vertimą elgetauti ar vogti, vaikų pornografiją, moterų išnaudojimą surogatinei motinystei ir kt.
Prekybos žmonėmis formos ir aktualijos buvo aptariamos su mokiniais etikos pamokose, kurių metu buvo žiūrimi filmai: „Viskas bus gerai“ ir „Lilija amžinai“. Šių pamokų metu buvo nagrinėjamos prekybos žmonėmis formos, įtraukimo būdai bei aptariamos prevencinės priemonės. Moksleiviai mokymo centro bendrabutyje buvo supažindinti su prekybos žmonėmis formomis, dalinamos parengtos atmintinės: ką turi žinoti, jei išvyksta į užsienį. Į mokymo centrą netgi atvyko socialinė darbuotoja Urtė Kudulytė iš organizacijos: „Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras (KOPŽI)“. Ji mokiniams pristatė prekybos žmonėmis aktualijas ir faktus, diskutavo su mokiniais apie prekybos žmonėmis atvejus. Mokiniams buvo dalinami lankstinukai ir atmintinės.
Dėmesio!
Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.
Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.
Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.
Publikuota: 2018m. birželio 4d., https://www.mpcentras.lt/?p=21588