Straipsniai - 2018

PREVENCINĖ PASKAITA („VILIJAMPOLESSGN.LT”, 2018-01-27)

Sausio 25 dieną VšĮ Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro darbuotojai pravedė mūsų gyventojams prevencinę paskaitą apie prekybą žmonėmis ir išnaudojimą.
Dėkojame lektorėms už įdomią paskaitą!
Dėmesio!
Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.
Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.
Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.
Autorius: R. Audzevičienė