Straipsniai - 2016

Prevencinė paskaita Tauragės Jovarų pagrindinėje mokykloje („jovarai.taurage.lm.lt”, 2016-05-11)

Bendradarbiaujant su Lietuvos Caritas Tauragės regione, socialine darbuotoja – Ona Krenciūtė balandžio – gegužės mėn. mokykloje vykdoma prevencinė programa, kuri skirta 8 – 10 klasių mokiniams.

Lietuvos Caritas projektas,, Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ visoje Lietuvoje
ir už jos ribų teikia nemokamą socialinę, psichologinę, teisinę pagalba nukentėjusiems ir jų šeimų nariams, rengia mokymus, informacines – prevencines akcijas plačiajai visuomenei.

Žmogaus pavergimo kitų valiai pavyzdžiais mirga pasaulio istorija. Prekyba žmonėmis yra šiuolaikinių visuomenių bėda ir gėda. Ne tik visuomenių, kuriose gimsta ir išauga žmonės, tampantys aukomis. Ne mažiau kaltos ir tos visuomenės, kuriose dėl besaikio gobšumo, sudaromos sąlygos atsirasti paklausei vergovei. Kiekviena valstybė turi kovoti su tuo, išnaudodama visas socialines, prevencines poveikio priemones.

NEPASIDUOK PREKEIVIAMS ŽMONĖMIS! KOVOK!

Kas: prekeiviai žmonėmis Lietuvoje ieško aukų prostitucijai, pornografijai, fiktyvioms vedyboms, vergiškam darbui, vagystėms, sukčiavimui, narkotikų gabenimui ir platinimui.

Ką: jie gali verbuoti Tave, tavo draugus ir šeimos narius – bet kurį jais patikėjusį ar nuo jų priklausomą asmenį.

Kada: šiandien

Kaina: Tavo gyvenimas

BŪK BUDRUS!

Dėmesio!

Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją. Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Publikuota: 2016-05-11, http://www.jovarai.taurage.lm.lt/mokykla/?qw=new&newid=639