Straipsniai - 2016

Prevencinė paskaita Raseinių rajono Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje („www.vssg.lt”, 2016-02-23)

Vasario 23 d. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje vyko paskaitos apie prekybą žmonėmis, kurias vedė Carito organizacijos Šiaulių skyriaus socialinė darbuotoja Vaida Gailiutė.

Specialistė kalbėjo apie grėsmes ir būdus, kaip yra užverbuojami ir išvežami į užsienį jauni žmonės ir ten verčiami užsiimti prostitucija, plėšimais, vagystėmis, kovomis „be taisyklių“ ir pan.

Buvo pateikiami tikri faktai, parodantys, jog dar yra daug jaunų, socialiai pažeidžiamų žmonių, neapgalvotai išvykstančių su iš matymo pažįstamais asmenimis, net su giminaičiais, kurie patys gali būti tapę prekybos žmonėmis aukomis, suktis tame tinkle.

Šių dienų pasaulyje budrumas visada reikalingas. Žinios – taip pat. Už švietėjišką paskaitą dėkojame V.Gailiutei ir paskaitų organizatorei mokytojai Editai Baltrušaitienei.

 

Dėmesio!

Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją. Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Publikuota: 2016-02-23, http://www.vssg.lt/naujienos/aktualijos/2016/02/pokalbiai-apie-prekyba-zmonemis