Straipsniai - 2018

PREVENCINĖ PASKAITA „PREKYBA ŽMONĖMIS” („WWW.SPRC.LT”, 2018-05-03)

Gegužės 3 dieną Prekybos ir verslo skyriaus mokiniams prevencinę paskaitą tema „Prekybos žmonėmis pavojai – ką žinome apie tai“ skaitė VšĮ „Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro” Šiaulių skyriaus socialinė darbuotoja Aušra Vaičiulytė ir socialinio darbo 3 kurso studentė Aušra Kaminskaitė. Tai labai aktuali ir skaudi tema kiekvienam.
Susitikimo metu buvo pristatyta prekybos žmonėmis ir išnaudojimo problema, pasakota, kas yra prekyba žmonėmis, kokios yra jos formos. Lektorės pristatė realias istorijas, kai žmonės buvo išnaudojami, verčiami dirbti prieš savo valią. Mokiniams akcentuota, kad prekyba žmonėmis yra reali grėsmė bet kokio amžiaus, socialinio statuso ar lyties žmogui. Socialinė darbuotoja ragino nepasitikėti nepažįstamais žmonėmis, nes šiuo metu atsirado ir naujos prekybos žmonėmis formos: fiktyvios išnaudojančios santuokos ir vaikų bei suaugusiųjų išnaudojimas nusikalstamai veikai vykdyti. Paskaitoje kalbėta apie galimas grėsmes bei pavojus, apie teikiamą pagalbą asmenims, nukentėjusiems Lietuvoje ir už jos ribų.
Asmenys, nukentėję nuo seksualinės prievartos ar įvairių prekybos žmonėmis formų: prostitucijos, prievartinio darbo, išnaudojimo nusikalstamoms veikoms, fiktyvių santuokų, elgetavimo, besikreipiantys į centrą pagalbą gauna nemokamai. Nukentėjusiems asmenims yra teikiama: pagalba krizės atveju; psichosocialinė reabilitacija (saugi pastogė, materialinė pagalba, socialinio darbuotojo, psichoterapeuto, mediko, juristo konsultacijos, darbinės kvalifikacijos įgijimas); palaikomoji tarnyba baigusiems programą. Paskaitos pabaigoje A. Vaičiulytė priminė, jog susidūrus su prekybos žmonėmis atvejais ar įtarus, kad kyla grėsmė, reikėtų nedelsiant kreiptis Bendruoju pagalbos telefonu 112. Pagalbą prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms teikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras (KOPŽI). Visą parą veikia centro SOS numeris +370 679 61 617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius. Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje www.anti-trafficking.lt.
Dėmesio!
Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.
Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.
Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.