Straipsniai - 2018

PREVENCINĖ PASKAITA „PREKYBA ŽMONĖMIS“ ("WWW.PVS.SPRC.LT", 2018-10-16)

Spalio 16 dieną Prekybos ir verslo skyriaus mokiniai dalyvavo prevencinėje paskaitoje tema „Prekyba žmonėmis“, kurią skaitė VšĮ „Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro” socialinės darbuotojos Monika Murnikaitė ir Eglė Milašiūtė 
Paskaitoje pristatytas prekybos žmonėmis ir išnaudojimo problemos mastas, paaiškinta, kas yra prekyba žmonėmis ir kokios yra jos formos. Lektorės pristatė realias istorijas, kai žmonės buvo išnaudojami, verčiami dirbti prieš savo valią. Mokiniams akcentuota, kad prekyba žmonėmis yra reali grėsmė bet kokio amžiaus, socialinio statuso ar lyties žmogui. Socialinė darbuotoja ragino nepasitikėti nepažįstamais žmonėmis, nes šiuo metu atsirado ir naujos prekybos žmonėmis formos: fiktyvios santuokos, vaikų bei suaugusiųjų išnaudojimas nusikalstamai veikai vykdyti, konsumacija, WEB modeliai. Paskaitoje kalbėta apie galimas grėsmes bei pavojus, apie teikiamą pagalbą asmenims, nukentėjusiems Lietuvoje ir už jos ribų. 
Socialinės darbuotojos patarė, kaip saugotis, o nukentėjus – kur kreiptis ir ieškoti pagalbos. 
Paskaitos pabaigoje M. Murnikaitė priminė, jog susidūrus su prekybos žmonėmis atvejais ar įtarus, kad kyla grėsmė, reikėtų nedelsiant kreiptis Bendruoju pagalbos telefonu 112. Pagalbą prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms teikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras. 

 Dėmesio!Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.  

Publikuota: 2018m. spalio 16d.,http://pvs.sprc.lt/index.php?2018-2019&newsdetail=20181016-1_prevencinAE-paskaita-aEzprekyba-AmonAEmisaEoe​