Straipsniai - 2017

PREVENCINĖ PASKAITA „PREKYBA ŽMONĖMIS“ („SMC.PANEVEZYS.LM.LT”, 2017-04-11)

2017 m. balandžio 7 d. Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro soc. pedagogės J. Rinkūnienės kvietimu viešėjo Lietuvos „Carito“ programos „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ socialinė darbuotoja Monika Murnikaitė. Lietuvos „Caritas“ darbuotojai teikia pagalbą asmenims, nukentėjusiems Lietuvoje ir už jos ribų nuo seksualinės prievartos ir/ar įvairių prekybos žmonėmis formų: prostitucijos, prievartinio darbo, išnaudojimo nusikalstamoms veikoms, fiktyvių santuokų bei elgetavimo.
Susitikimo metu soc. darbuotoja M. Murnikaitė su 6 – 10 PSJMC jaunimo klasių moksleiviais labai įdomiai, įtaigiai paaiškino kaip jauni žmonės pakliūva į nusikaltėlių pinkles, kokios būna skaudžios viso to pasekmės, suteikė informaciją apie nemokamai teikiamą pagalbą.  Po paskaitos mokiniams buvo dalijamos skrajutės, bukletai, atsakinėjama į dominančius klausimus. Tikimės, kad ši naudinga informacija padės jaunimui priimti tinkamus sprendimus savo gyvenime.
Dėmesio!
Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.
Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.
Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.
Autororius: socialinė pedagogė Jolanta Rinkūnienė