Straipsniai - 2018

PREVENCINĖ PASKAITA „PREKYBA ŽMONĖMIS“ („LIEPORIAI.LT”, 2018-01-30)

Data: 2018-01-24
Forma: prevencinė paskaita
Tikslinė grupė: 3a, 3c klasių mokininiai
Tema: prekybos žmonėmis prevencija
Tikslas suteikti glaustą naujausią informaciją apie prekybą žmonėmis
Uždaviniai: paaiškinti prekybos žmonėmis mąstus, pavojus, galimybes išvengti, pagalbos būdu
Trukmė: valandėlė
Organizatoriai: socialinė pedagogė I. Šablinskienė
Užsiėmimą veda: Aušra Vaičiulytė, VšĮ Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras
Vertinamoji analizė (refleksija): veikloje dalyvavo 3a ir 3c klasių mokiniai. Paskaitos informacija pateikta nauja, tikrai mokiniams įdomia forma, įtraukiant juos pačius į diskusiją provokuojančių klausimų pagalba, sužadinant smalsumą ir nepaliekant abejingų minėtai problemai.
Dėmesio!
Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.
Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.
Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.