Straipsniai - 2016

Prevencinė paskaita Marijampolės „Šaltinėlio” pagrindinėje mokykloje („www.saltinio.lt”, 2016-02-03)

Vasario 5 dieną dorinio ugdymo mokytojos A. Paplauskaitės iniciatyva mūsų mokykloje lankėsi Lietuvos Carito Marijampolės apskrities socialinė darbuotoja Kristina Tiškevičienė, kuri mus supažindino su ypač opia problema – prekyba žmonėmis. Vien pernai metais buvo užfiksuota 200 atvejų, o kiek dar nežinoma…

Organizacija teikia pagalbą asmenims, nukentėjusiems Lietuvoje ir už jos ribų nuo seksualinės prievartos ir/ar įvairių prekybos žmonėmis formų: prostitucijos, prievartinio darbo, išnaudojimo nusikalstamoms veikoms, fiktyvių santuokų, elgetavimo.

Nukentėjusiems asmenims yra teikiama pagalba krizės atveju, psichosocialinė reabilitacija (saugi pastogė, materialinė pagalba, socialinio darbuotojo, psichoterapeuto, mediko, juristo konsultacijos, darbinės kvalifikacijos įgijimas), palaikomoji tarnyba baigusiems programą.

Kovojama už kiekvieną moterį ar vaiką, vaikiną. Norima visiems, patekusiems į klastingas prostitucijos ar kitokio išnaudojimo pinkles, pasiųsti žinutę – nepasiduok, išeitis yra! Viską išsiaiškink iki galo – kur keliausi, su kuo dirbsi ar mokysies…

,,Atsitikus bėdai, kreipkis į bet ką, bandyk su kuo nors susisiekti. Tik NETYLĖK…”- ragino paskaitos vedėja.

 

Dėmesio!

Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją. Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Publikuota: 2016-02-03, http://saltinio.lt/prekyba-zmonemis/