Straipsniai - 2017

PREVENCINĖ PASKAITA KLAIPĖDOS VAIKŲ DIENOS CENTRE ,,DIENVIDIS” („FACEBOOK.COM”, 2017-10-02)

Saulėtą rudens dieną vaikų dienos centre ,,Dienvidis” svečiavosi kovos su prekyba žmonėmis specialistė, socialinė darbuotoja Žavinta Širvydaitė, kuri vaikų dienos centrą lankantiems paaugliams pravedė prevencinę paskaitą, kur buvo pateikta išsami ir naudinga informaciją apie prekybos žmonėmis rūšis, pagalbos būdus ir atsargumo priemones. Vaikai susidomėję klausėsi, kaip jie galėtų atpažinti ir išvengti prekeivių žmonėmis bei jų išnaudojimo, kur galėtų kreiptis, jei reikalinga pagalba.
Dėkojame Žavintai.
Dėmesio!
Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.
Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.
Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.
Publikuota: 2017m. spalio 2d., https://www.facebook.com/dienvidis/