Straipsniai - 2016

Prevencinė paskaita Kaunas Cataract Club („www.facebook.com”, 2016-05-06)

Kristina Mišinienė, Lietuvos Caritas programos „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms” vadovė, vakar lankėsi mūsų klube ir kalbėjo skaudžia, tačiau aktualia tema – prekyba žmonėmis. Susirinkimo metu Kristina papasakojo mums kokia opi yra ši problema ir kaip stengiamasi su tuo kovoti. Džiaugiamės, kad yra žmonių tam skiriančių savo laiką ir jėgas bei dėkojame Kristinai už pokalbį!
Kristina Mišinienė, who is the head of the Lithuanian Caritas program „Support victims of prostitution and human trafficking”, visited our club and talked about a painful, but a pressing topic – human trafficking. During the meeting Kristina told us how acute is the problem and what actions are being taken in order to fight against it. We are glad that there are people like Kristina who devote their time and energy to a noble cause. Thank you for giving the talk!

Dėmesio!

Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją. Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Publikuota: 2016-05-06, https://www.facebook.com/KaunasRotaractClub/posts/13250147075153