Straipsniai - 2017

PREVENCINĖ PASKAITA GENEROLO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJUJE („PLECHAVICIUS.KAUNAS.LM.LT”, 2017-09-26)

Š. m. rugsėjo 26 dieną Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus I ir II gimnazijos klasių auklėtiniai dalyvavo „Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu“ centro (KOPŽI) vestame interaktyviame užsiėmime.

Užsiėmimo metu kadetai išgirdo įvairias, o svarbiausia – tikras istorijas apie prekybą žmonėmis ir žmonių išnaudojimą, išnaudojimo būdus, žiūrėjo filmus šia tema. Mokiniai buvo supažindinti su šia  problema mūsų visuomenėje. Jos priežastimis bei priemonėmis, padedančiomis užkirsti kelią įsitraukimui. Buvo mokoma atpažinti verbavimo ženklus, siekiant išnaudoti, suteikta informacija, kur kreiptis pagalbos patekus į tokią situaciją. Kadetai buvo supažindinti su centro organizuojama ir teikiama pagalba aukoms bei vykdoma prevencine veikla.
Dėmesio!
Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.
Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.
Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.
Autorius: Rita Baltaduonė