Straipsniai - 2017

PREVENCINĖ PASKAITA GARGŽDŲ ATVIRO JAUNIMO CENTRE („FACEBOOK”, 2017-10-03)

Vakar Gargždų atviro jaunimo centro darbuotojus “KOPŽI” (Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras) darbuotoja Žavinta supažindino su dabartine situacija, darbo problematika, sprendimo būdais. Buvo be galo įdomi diskusija ir pristatymas. Ačiū!
Dėmesio!
Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.
Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.
Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.