Straipsniai - 2014

PREKYBOS ŽMONĖMIS ŠIANDIENINĖ SITUACIJA: JOKIU BŪDU NEREIKIA TYLĖTI ("LKPB.POLICIJA.LT", 2014-11-06)

Visame pasaulyje prekyba žmonėmis yra pripažinta kaip nusikalstama ir nelegali veikla ir tebėra viena sparčiausiai augančių organizuoto tarptautinio nusikalstamumo formų. Tiek pasaulyje, tiek ir Lietuvoje egzistuoja daugybė prekybos žmonėmis formų. Jos nuolat kinta, atsiranda vis naujų būdų ir priemonių, prisidedančių prie žmonių išnaudojimo pačiais įvairiausiais tikslais. 

Šiandien Lietuvoje yra stebimos įvairios prekybos žmonėmis formos: seksualinis moterų išnaudojimas, priverstinės santuokos, įvairaus amžiaus žmonės, tarp jų ir paaugliai bei mažamečiai vaikai, išvežami į užsienio šalis vykdyti įvairių nusikaltimų, moterys ir vyrai, ieškodami pelningesnio darbo užsienyje, dažnai nežmoniškomis sąlygomis dirba menkai, o kartais ir visai neapmokamus darbus. Kalbant apie prekybos žmonėmis reiškinį Lietuvoje, pabrėžtina, kad Lietuva yra aukų kilmės šalis. Nors lietuviai, kurie įvairiais verbavimo būdais yra įtraukiami į prekybos žmonėmis tinklą, iš kurio vėliau ištrūkti yra labai sunku, dažniausiai yra išvežami į įvairias užsienio šalis, tačiau prekyba žmonėmis prasideda jau čia, Lietuvoje. Kaip, kodėl ir kas dažniausiai patenka į prekybos žmonėmis tinklą bei kokios yra pagalbos nukentėjusiesiems suteikimo galimybės, buvo kalbėta Šiaulių apskrities vyriausiajame policijos komisariate vykusių mokymų metu. Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus pareigūnams apie prekybos žmonėmis tyrimus – statistiką, nusikaltėlių naudojamą strategiją, ikiteisminio tyrimo problematiką, pranešimą parengė Panevėžio apskr. VPK Organizuoto nusikalstamumo tyrimų biuro vyresnysis tyrėjas Justinas Kuzmickas, nukentėjusiųjų psichologinį portretą nupiešė psichologė Justina Tinterytė, o su pagalbos prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms galimybėmis, pagalbos reikšmę bei nukentėjusiųjų identifikavimo kriterijais supažindino ilgametę šio darbo patirtį turinti Lietuvos Caritas atstovė Marytė Puidokienė. Akcentuota prevencinio darbo svarba, užkardant šios rūšies nusikalstamas veikas. Mokymai buvo skirti apylinkės inspektoriams ir nepilnamečių reikalų policijos pareigūnams, kurie turi prižiūrimas teritorijas ir gerai pažįsta ten gyvenančius žmones. Todėl pirmiausia jie turi atkreipti dėmesį į asmenis, neturinčius darbo ir pajamų, turinčius skolų, nemokančius užsienio kalbos, kurių gyvenime staiga atsiranda „geradarių”, padedančių išspręsti problemas – pasiūlo nemokamai sutvarkyti dokumentus, nuvežti į užsienį ir įdarbinti. Būtina atkreipti dėmesį ir į iš užsienio grįžusiojo pasakojimą, kad jam buvo padengtos kelionės išlaidos, iš jo paimtas asmens tapatybės dokumentas, nebuvo leidžiama susisiekti su artimaisiais, buvo grasinama, dirbo ne tokiomis sąlygomis, kaip buvo žadėta. Prekeiviai žmonėmis, norėdami išvilioti žmones į užsienio valstybes, dažniausiai naudoja šiuos būdus: – tikina, kad dirbant užsienyje galima greitai užsidirbti daug pinigų,
– tikina, kad jei nepatiks darbas, bet kada bus galima sugrįžti namo,
– „paskolina” pinigų kelionei į užsienį ir nuperka būtiniausius jai reikalingus daiktus,
– sudaro fiktyvią darbo sutartį su neegzistuojančiu darbdaviu,
– paveda užverbuoti merginas „gerai” draugei, kaimynui, giminaičiui,
– parenka nuotakas neegzistuojantiems jaunikiams,
– siūlo turistines keliones po šalį ir parenka „šeimas”, galinčias apgyvendinti merginas užsienyje,
– ragina susiruošusias merginas kuo skubiau apsispręsti, kad nespėtų pasitarti ir kad nepersigalvotų. Prieš priimant tokį viliojantį pasiūlymą, būtina pasidomėti jį pateikusiu asmeniu. Jeigu tai įmonė (įdarbinimo, modelių agentūra), reikia pasidomėti ar jos veikla legali, informacijos apie ją galima rasti internete, būtina prašyti sutarties ir įdėmiai su ja susipažinti. Jeigu darbas siūlomas užsienio valstybėje, būtina realiai įvertinti ar siūlomas atlygis atitinka Jūsų išsilavinimą bei profesinius gebėjimus, užsienio kalbos žinias. Nusprendus pasinaudoti pasiūlymu, vykstant į užsienio valstybę, negalima atiduoti savo dokumentų, artimiesiems būtina palikti visą informaciją apie asmenis, su kuriais ar pas kuriuos yra vykstama. Sugrįžusiems ar deportuotiems į Lietuvą nukentėjusiesiems būtina žinoti, kad yra žmonių, kurie padės susitvarkyti gyvenimą ir pradėti jį iš naujo, tik jokiu būdu nereikia tylėti. Lietuvos Caritas teikia pagalbą asmenims, apgaule išvežtiems į užsienio šalių ar Lietuvos viešnamius, moterims, merginoms, kurios sutiko užsiimti prostitucija, bet jaučiasi paniekintos, apgautos, žeminamos. Pagalba taip pat teikiama asmenims, kurie buvo parduoti išnaudojimui, fiktyvioms vedyboms, nusikalstamai veiklai, elgetavimui.

Lietuvos Caritas kontaktai Šiauliuose: Kražių g. 15, tel. 8 653 74459, el. paštas: siauliai@anti-trafficking.lt . 

Prekybos žmonėmis klausimais taip pat galima kreiptis tel. 8 618 31105, 8 698 04903 (visą parą), el. paštu prekybazmonemis@policija.lt . 

Šiaulių aps. VPK informacija