Straipsniai - 2016

Prekybos žmonėmis problematika tebėra aktuali Tauragės regione („Tauragės kurjeris”, 2016-01-22)

Lietuvos ,,Carito’’ programos ,,Pagalba prostitucijos ir prekyba žmonėmis aukomis’’ darbuotojai teikia pagalbą asmenims, nukentėjusiems Lietuvoje ir už jos ribų nuo seksualinės prievartos ar įvairių prekybos žmonėmis formų: prostitucijos, prievartinio darbo, išnaudojimo nusikalstamoms veikoms, fiktyvių santuokų, elgetavimo. Teikiama pagalba krizės atveju, rengiamos socialinio darbuotojo, psichologo, teisininko konsultacijos. Bendradarbiaujama su įvairiomis institucijomis siekiant sėkmingesnės integracijos į visuomenę. Baigusiems programą pagal poreikį ir toliau teikiama pagalba.
,,Carito’’ skyriai veikia šešiuose Lietuvos miestuose: Kaune, Panevėžyje, Tauragėje, Šiauliuose, Klaipėdoje ir Marijampolėje, tad ištikus nelaimei ar išgirdus apie galimą prekybos žmonėmis atvejį prašoma kreiptis į juos ir kartu spręsti problemas.
Lietuvos ,,Carito’’ programos ,,Pagalba prostitucijos ir prekyba žmonėmis aukomis’’ darbuotojos užsiima ir prevencine veikla: rengiamos prevencinės paskaitos, mokymai. Vieni tokių mokymų sausio 18d. buvo surengti ir Tauragės apskrities vyriausiame komisariate , jo tema – ,, Prekyba žmonėmis problematika Tauragės regione: psichosocialinis aukos portretas ir nukentėjusiųjų identifikavimas’’. Mokymų metu pristatyta ,,Carito’’ veikla, teikiamos paslaugos, prekybos žmonėmis aukų identifikavimo kriterijai, keletas realių atvejų. Džiugu, kad pareigūnai nori įgyti žinių, siekia bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis. Nagrinėjant paskutinius prekyba žmonėmis atvejus Tauragėje matyti, kad teisėsaugos sėkmingas darbas buvo vainikuotas dirbant kartu su socialiniais darbuotojais ir psichologais – šie nukentėjusiems teikė socialinę, psichologinę pagalbą, samdė patyrusius teisininkus atstovauti išnaudotų žmonių interesams. Situacija mieste, kai bendradarbiaujantys su teisėsauga asmenys buvo laikomi ,,skundikais’’, ,,ožiais’’, kai pasipriešinimas organizuotiems nusikaltėliams buvo laikomas neįmanomu – po truputį keičiasi.
Lietuvos ,,Carito’’ programos ,,Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukomis’’ darbuotojos teigia:,,Šiandien matome, kad nei pareigūnai, nei prokurorai ar socialiniai darbuotojai vieni neįveiks tokio sudėtingo reiškinio, kaip prekyba žmonėmis – mums reikia visos bendruomenės sąmoningos pozicijos, jog atkirtis piktavaliams asmenims yra įmanomas ir būtinas‘‘.

Dėmesio!

Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją. Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Publikuota: 2016-01-22, laikraštyje „Tauragės kurjeris”