Straipsniai - 2017

PREKYBOS ŽMONĖMIS PAVOJAI – KAIP APSISAUGOTI? („KARKOSM.LT”, 2017-05-12)

Prekyba žmonėmis – žmonių verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar jų priėmimas gąsdinant, panaudojant jėgą ar kitas prievartos, grobimo, apgaulės, sukčiavimo formas, piktnaudžiaujant padėtimi ar pažeidžiamumu arba mokant ar priimant pinigus ar kitą naudą tam, kad būtų gautas kito tą žmogų kontroliuojančio asmens sutikimas siekiant išnaudoti. Išnaudojimas apima kitų asmenų seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį darbą ar paslaugas, organų pašalinimą ir kt.
Gegužės 11 dieną mūsų mokykloje svečiavosi VšĮ Kovos su prekybos žmonėmis ir išnaudojimu centro specialistės Monika ir Auksė. Jos skaitė paskaitas 8–10 klasių merginoms ir vaikinams apie šiandien pasaulyje egzistuojančias prekybos žmonėmis formas. Pranešėjos pabrėžė, kad išnaudojimo formos nuolat kinta, atsiranda vis naujų būdų ir priemonių, prisidedančių prie žmonių išnaudojimo pačiais įvairiausiais tikslais. Pateikė patarimų, kaip būti saugiems, į ką atkreipti dėmesį, kaip bendrauti socialiniuose tinkluose, ieškant darbo ir kt.
Mokiniams buvo pateikta informacija, kad Kovos su prekybos žmonėmis ir išnaudojimu centras teikia nemokamą socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą asmenims, nukentėjusiems Lietuvoje ir už jos ribų nuo seksualinės prievartos ir įvairių prekybos žmonėmis formų: prostitucijos, prievartinio darbo, išnaudojimo nusikalstamoms veikoms, fiktyvių santuokų, elgetavimo ir pan.
Po paskaitos merginoms iškilo nemažai klausimų, kuriuos pateikė specialistėms, kartu diskutavo. Vaikinai šį kartą buvo kuklesni ir savo pamąstymus išsinešė su savimi.
Autorius: Socialinė pedagogė Daiva Kudulytė