Straipsniai - 2018

PREKYBOS ŽMONĖMIS PAVOJAI – KĄ ŽINOME APIE TAI? („S-MOKYKLA.WEEBLY.COM”, 2018-01-03)

Gruodžio 28 d. „Diemedžio“ ugdymo centre vyko mokymai „Prekybos žmonėmis pavojai – ką žinome apie tai ?“. Mokymus organizavo Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centras (KOPŽI).

Mokymų metu buvo pristatytos ir aptartos šios temos: prekybos žmonėmis formos, grėsmės, aukų identifikavimas, pagalbos būdai ir nukentėjusiųjų integracija.

Mokymai pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams, padėjo nauju žvilgsniu pažvelgti į situacijas, su  kuriomis susiduria asmenys patekę į prekybos žmonėmis „pinkles“. Su Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro padovanota metodine medžiaga, bus supažindinti mokiniai. Dėkojame lektorėms už pasidalinimą savo žiniomis ir patirtimi.

Dėmesio!
Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.
Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.
Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.
Autorius: Aurelija Kasparavičienė