Straipsniai - 2016

Prekyba žmonėmis (Savaitraštis „Didmiestis”, 2016-02-05)

Šiandien apie prekybos žmonėmis nusikaltimą kalbame kaip apie vieną iš baisiausių nusikaltimų prieš žmogų: prievarta ar apgaule ciniški verbuotojai, naudodamiesi asmenų pažeidžiamumu, išvilioja juos į užsienio šalis, kur priverčia įsitraukti į prostituciją, dirbti be atlygio ir sunkiomis sąlygomis, daryti nusikaltimus.
Įvairiose įdarbinimo svetainėse, šalies dienraščiuose nesunkiai rasime skelbimų, kurie naivius ar vargo prispaustus tautiečius gundo panašiu turiniu: ,,geras darbas, puikus atlyginimas, nuo 18 iki 60 m., užsienio kalba nereikalinga, svaiginanti karjera striptizo klube, malonus laiko leidimas su jums patinkančiais vyrais“ ir t. t. Deja, nuvykus realybė neretai pasirodo visiškai kitokia: atimti asmens dokumentai, fizinė, psichologinė, seksualinė prievarta, piniginės baudos, atlyginimas nemokamas.
Lietuvos ,,Carito“ programa ,,Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ jau 15 metų teikia pagalbą išnaudotiems vaikams, moterims ir vyrams. Šimtams nukentėjusiųjų suteikėme socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą, padėjome išmokti naujų darbinių ir gyvenimo įgūdžių. Tačiau jokie socialiniai darbuotojai, psichologai ar policijos pareigūnai vieni neužkirs kelio šiam baisiam nusikaltimui, jei pati bendruomenė abejingai stebės aukų kančias, nedrįs įvardyti nusikaltėlių, neieškos šio reiškinio priežasčių. Tiek verbuotojai, suteneriai, tiek pačios aukos yra iš tų pačių ar kaimyninių miestelių, neretai augo ir gyveno vieni šalia kitų, mokėsi tose pačiose mokyklose.
Kviečiame netylėti, duoti atkirtį prekeiviams žmonėmis, jų pagalbininkams, nes tokių pelnas – tai sulaužyti tautiečių likimai, artimųjų skausmas ir neviltis. Sužinoję apie išnaudojimą, kreipkitės į policiją, prokuratūrą, į Lietuvos ,,Carito“ programą ,,Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“.

Dėmesio!

Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją. Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Publikuota: 2016-02-05, Savaitraštyje  „Didmiestis“ Nr. 136