Straipsniai - 2017

POŽIŪRĮ Į PROSTITUCIJĄ SIŪLO KEISTI RADIKALIAI: BAUSTI TIKRUOSIUS KALTININKUS („WWW.DELFI.LT”, 2017-10-03)

Seimo laikinosios Moterų grupės ir Vystomojo bendradarbiavimo, reprodukcinės sveikatos ir teisių grupės narės siūlo nebausti prostitučių, bet griežtinti baudas besinaudojantiems jų paslaugomis ir suteneriams.
Šios parlamentarės kartu su Kovos su prekyba žmonėmis ir išnadojimu centru (KOPŽI) rytoj Seime rengia pasitarimą dėl prostitucijos dekriminalizavimo ir griežtesnių baudų prostitučių pirkėjams bei suteneriams.
Laikinosios Moterų grupės vicepirmininkė, Seimo narė Dovilė Šakalienė sako, kad Lietuvoje itin vangiai taikomos sankcijos moteris perkantiems vyrams, o esant dabartiniam teisiniam reguliavimui Lietuva negali pradėti vykdyti vadinamųjų „Exit“ programų, kurios skirtos padėti išeiti iš prostitucijos.
„Nepaisant to, kad daugumoje Europos Sąjungos valstybių moterys prostitucijoje yra laikomos tokiomis pat aukomis kaip prekybos žmonėmis atveju, Lietuvoje vis dar dominuoja vertybinis smerkiantis diskursas vietoje pagalboms moterims ir rūpinimosi jų saugumu. Ignoruojamas faktas, kad absoliuti dauguma moterų prostitucijoje atsiduria dėl patirto smurto, išnaudojimo vaikystėje, būna parduotos savo artimųjų ar draugų, kovoja su skurdu ir turi daugybę psichologinių, socialinių, sveikatos problemų“, – teigė D. Šakalienė.
Parlamentarės vertinimu, paradoksalu, kad „persekiojamas vergas, o ne vergvaldys“, kad baudžiama ir taip pažeminta, išnaudojama moteris, tuo tarpu nusikaltimą darantys– žmogų pramogai perkantys – asmenys dažniausiai išvengia bet kokios bausmės, motyvuojant tuo, kad sunku įrodyti jų ketinimus.
„Kaip rodo praktika, moterims prostitucijoje skiriamos vis naujos piniginės baudos stumia jas dar giliau į užribį, į socialinę atskirtį, nes pinigų susimokėti baudoms jos neturi ir mėgina užsidirbti vėl parduodamos save. Manome, kad laikas nustoti bausti aukas ir koncentruotis į pirkėjų bei sutenerių baudimą“, – teigė D. Šakalienė.
Parlamentarė gėdingais vadino „Naktinių plaštakių” reidus, kurių metu, pasak jos, gaudomos, žeminamos ir baudžiamos moterys.
„Mes matome net ir moraline prasme stebinantį fenomeną, kai dvigubai baudžiama auka ir pateisinamas išnaudotojas, smurtautojas. Prieš keletą metų nevyriausybinėms organizacijoms, kovojančioms su prekyba žmonėmis ir ginančioms moteris nuo smurto, pamėginus dekriminalizuoti prostituciją, Seimo nariai vyrai užėmė teisėjų ir moralizuotojų poziciją, vienas per kitą reikalaudami bausti „nuodėmingas” „nusidėjėles”, kurios ęsą daro žalą šeimos vertybėms. Kažkodėl vyrai, perkantys moteris pramogai ir išnaudojimui, nesusilaukė pasmerkimo“, – stebėjosi D. Šakalienė.
Pasak jos, norint mažinti moterų prostitucijoje skaičių, reikia įvertinti tikrąsias priežastis, pastūmėjusias moteris į prostituciją ir suteikti reikalingą pagalbą.
„Lietuvoje, skirtingai nuo daugelio ES šalių, vis dar nėra vadinamųjų „Exit” programų, kurios skirtos padėti moterims išeiti iš prostitucijos ir pradėti normalų, saugų gyvenimą. Šiandien Lietuvoje jos net teoriškai negalėtų kreiptis pagalbos, nes iškart būtų nubaudžiamos, o kaip rodo daugelio šalių praktika – žemo slenksčio (prieinamos) socialinės, psichologinės, teisinės ir relokacijos paslaugos sėkmingai padeda moterims prostitucijoje įveikti stigmą, įveikti praeities traumas, įgyti pasitikėjimo savimi ir išeiti iš prostitucijos“, – teigė D. Šakalienė.
Parlamentarė pažymėjo, kad prostitucijos dekriminalizavimas ir prostitucijos legalizavimas yra du skirtingi dalykai.
„Pirkti žmogų nėra normalu, tai – nusikaltimas. Stebina kai kurių pareigūnų ir politikų noras legalizuoti prostituciją – vėlgi, padaryti bet ką, kad tik nebausti pirkėjų ir sutenerių. Ir šiandien praktiškai nebaudžiami pirkėjai ir retai baudžiami suteneriai – pagrindinis persekiojimas nukreiptas į moteris. Legalizavus prostituciją išvis nebebūtų baudžiami žmogų perkantys ar parduodantys asmenys, o moterys ir toliau būtų išnaudojamos“, – sakė D. Šakalienė.
Ji teigia siekianti prostitucijos dekriminalizavimo tam, kad galėtų pradėti veikti „Exit” programos, kad moterys nebijotų kreiptis pagalbos, sumažėtų stigma, ir šios moterys galėtų sulaukti pagalbos, o ne pasmerkimo.
Šiuo metu pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą (ATPK) vertimasis prostitucija ar atlygintinis naudojimasis prostitucijos paslaugomis – užtraukia baudą nuo 86 iki 144 eurų. Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus užtraukia baudą nuo 144 iki 289 eurų arba administracinį areštą iki trisdešimties parų.
Pasak D. Šakalienės, Seimo Moterų grupės bei Vystomojo bendradarbiavimo, reprodukcinės sveikatos ir teisių grupės narės drauge su Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centru (KOPŽI) ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis planuoja sukurti neformalią koaliciją, platformą Abolicionistinei kampanijai. Planuojama inicijuoti ATPK pakeitimus, rengti reikalingą teisinį ir socialinį paketą, siūlyti griežtinti baudas perkantiems paslaugas ir suteneriams bei tartis su Vyriausybe dėl „Exit“ programų reglamentavimo ir finansavimo.
Trečiadienį Seime rengiamas pasitarimas šiam klausimui aptarti, į kurį atvyksta žinomas kovotojas su prekyba žmonėmis, CAP International aljanso vykdomasis direktorius Gregoire Thery, padėjęs jau ne vienai Europos Sąjungos valstybei sėkmingiau kovoti su moterų išnaudojimu prostitucijoje.
CAP International (Prostitucijos Dekriminalizavimo Koalicija) aljansas vienija 22 žmogaus teisių nevyriausybines organizacijas 17 valstybių, teikdamas pagalbą prostitucijos, seksualinio išnaudojimo ir prekybos žmonėmis aukoms.
Dėmesio!
Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.
Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.
Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.
Autorius: Dalia Plikūnė