Straipsniai - 2018

PASKAITA ,,SOS – PREKYBA ŽMONĖMIS” (”SPORTOGIMNAZIJA.LT”, 2018-01-31)

Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro darbuotojai jau antrą kartą apsilankė Šiaulių sporto gimnazijoje. 2018-01-31  skaitė paskaitą „SOS – prekyba žmonėmis“ I-II gimnazijos klasių mokiniams. Supažindino mokinius su žmonių persekiojimo, vergovės, išnaudojimo, dingimo užsienio šalyse atvejais bei vykdomomis prevencinėmis veikomis  šioms problemoms spręsti. Taip pat pristatė Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vykdomas veiklas bei teikiamas paslaugas.
Dėmesio!
Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.
Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.
Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.