Naujienos

Paimk mane už rankos ir išvesk į šviesą - 2021-07-09

Norime pristatyti vieną iš mūsų centro partnerių – Jurbarko PK bendruomenės pareigūną Ramūną Budrių.
26 darbo metai Lietuvos policijoje, ištikimai tarnaujant savo kraštui – tokių žmonių nenupirksi ir nepriversi išduoti savo idealų.
Mums padarė gilų įspūdį šio pareigūno rūpestis atstumtu, apleistu jaunimu, jo su kolegomis jau daug metų organizuojamos stovyklos vaikams.
Kurioms turi maldauti lėšų iš vietos politikų, beje, nusprendusių, jog Jurbarko rajone tokio jaunimo nebėra ir 2021 m. stovyklų nebus.
Kaip labai Lietuvoje reikia tokių pareigūnų kaip Ramūnas iš Jurbarko – jei pasiklydę tamsoje vaikai neras kelio į šviesą, kentėsime mes visi.