Straipsniai - 2016

Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms („garliava.lm.lt”, 2016-11-23)

2016 m. lapkričio 18 dieną, Garliavos Jonučių gimnazijoje viešėjo organizacijos Lietuvos Caritas atstovės.

Mokykloje vyko paskaita – diskusija II klasių mokiniams pagal programą „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms”.

Programa paremta kovos už žmogaus teises, ypač vaiko teises, prieš lyčių pažeidžiamumą ir tarptautinio bendradarbiavimo principais.

Šiuo projektu siekiama plėsti visuomenės sąmoningumą apie tai, kas yra prekyba žmonėmis, kokios yra galimos jos formos, kokias prevencijos strategijas pasirinkti su pažeidžiamomis grupėmis.

Paskaitos – diskusijos tikslas –  pristatyti prekybos žmonėmis problematiką, siekiant vaikus įtraukti į įdomią ir informatyvią diskusiją; skleisti informacinę medžiagą apie prekybą žmonėmis mokiniams bei mokytojams.

Paskaitą vedė  koordinatorė socialiniam darbui Justina Stakaitytė. Mokiniai buvo supažindinti su šiuolaikiniais būdais įtraukti jaunimą į prostitucijos pinkles, prekyba žmonėmis išnaudojant darbui, elgetavimui, fiktyviai santuokai ar verčiant vykdyti nusikalstamas veiklas.

Jiems pasakojo apie tokių veiklų teisines, psichologines pasekmes. Carito atstovė pasakojo kaip atsisakyti gundančių pasiūlymų, atidžiai tikrinti darbo ir kelionių skelbimus, informuoti savo artimuosius apie būsimas išvykas, o jei jau atsitiko bėda – kur ieškoti pagalbos.

Susitikimo metu jaunimui buvo parodytas prevencinis filmukas, kalbėjome apie prekybos žmonėmis formas, tykančius pavojus, verbavimo būdus, atsargumo svarbą, pagalbos galimybes. Tuo tarpu su specialistėmis diskutavome apie problemos specifiką mūsų regione, sprendimo būdus, bendradarbiavimo galimybės.

Esame dėkingi paskaitos – diskusijos organizatorėms ir koordinatorėms Aušrai Žukauskaitėi, Gretai Balandytėi, Vaidai Matusevičiūtei ir Justinai Stakaitytei, kad padėjo supažindinti mokinius su šia aktualia šių dienų tema.

 

Dėmesio!

Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją. Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Publikuota: 2016-11-23, http://www.jonuciug.garliava.lm.lt/index.php/459-pagalba-prostitucijos-ir-prekybos-zmonemis-aukoms