Naujienos

Padėka Klaipėdos prokurorui R. Ušinskui - 2021-05-18

Kokį ilgą ir sunkų kelią nuėjome, mokydamosios bendradarbiauti su teisėsauga, vesdamos paskui save ir būrius nukentėjusių moterų, vaikų, vyrų.
Pribrendo rimtas reikalas padėkoti specializuotam mūsų lauko prokurorui Ruslanui Ušinskui iš Klaipėdos apygardos prokuratūros.
Savo praktikoje jam teko tirti beveik visas prekybos žmonėmis formas, bet ypač norėtume pabrėžti prekybos vaikais bylas, kurios turėjo pereiti visas įmanomas teismų instancijas, kad prekeiviai žmonėmis pripažintų pralaimėjimą.
Ar dar prisimenate baisiąją Švėkšnos spec. mokyklos bylą, kur būrys mergaičių buvo pardavinėjamos atvykstantiems „dėdėms” pamokų metu?
Pirmą kartą mūsų šalyje sekso pirkėjai buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir nuteisti.
Taip, prekyba vaikais vyksta tik dėl to, jog šeimos ir tarnybos yra apleidusios vaikus, tačiau šiandien ne apie tai.
Dėkojame prokurorui Ruslanui už jo atkaklų, kruopštų darbą, linkime drąsiai pasitikti ateities iššūkius.