Straipsniai - 2017

NERIMAS: ŽMONIŲ, TAMPANČIŲ PREKĖMIS, DAUGĖJA („ŠIAULIŲ NAUJIENOS”, 2017-01-14 )

Kasmet šalyje prekybos žmonėmis, prostitucijos, seksualinės prievartos aukomis tampa šimtai žmonių. Deja, šis skaudulys neaplenkia ir Šiaulių. Lietuvos Carito programos „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ Šiauliuose dirbančios teisinės pagalbos skyriaus koordinatorė Marytė Puidokienė ir socialinė darbuotoja Aistė Paliušytė deda daug pastangų tokiems žmonėms padėti. Nerimą koordinatorei kelia tai, kad nežiūrint teikiamos pagalbos, nukentėjusiųjų nuo įvairių prekybos žmonėmis formų asmenų daugėja. O viena iš pagrindinių to priežasčių – visuomenės požiūris įnukentėjusiuosius ir ekonominė šalies situacija, neleidžianti gyventi oriai.
Vykdo pašalpų apgavystę
M. Puidokienė  pasakoja,  kad didelė  bėda  ta,  jog  pastaruoju metu  tenka  susidurti  su  sąlygiškai naujomis prekybos žmonėmis formomis. Anot teisinės pagalbos skyriaus  koordinatorės,  paprastai  pagrindiniai  nusikaltimai  yra tokie, kai nepilnamečiai ir suaugusieji  vežami  į  užsienį  atlikti įprastus  nusikaltimus  –  vogti  iš prekybos  centrų,  vykdyti  ginkluotus  specializuotų  parduotuvių  plėšimus,  gabenti  ir  platinti narkotikus. Tačiau Šiauliuose yra užfiksuotas ir vienas iš naujesnių atvejų.
„Šiauliuose  vyksta  didžiulis nusikalstamos  veiklos  tyrimas. Tikslo šalis – Didžioji Britanija. Tai  toks  labiau  sukčiavimo  metodas,  kai  vyksta  pašalpų  apgavystė.  Verbuojami  pažeidžiami asmenys,  šiuo  atveju  pilnamečiai, ir vežami į Angliją tam, kad užsiregistruotų  Darbo  biržose. Vieni  organizuoti  nusikaltėliai žmones  verbuoja  mūsų  regione, pasiūlydami  jiems Anglijoje  užsidirbti kažkiek pinigų. Kitas šios nusikalstamos  grupuotės  narys šiuos žmones pasitinka tikslo šalyje ir nurodo, ką jie turi daryti, kaip  registruotis  Darbo  biržoje ir  panašiai.  Po  to  tie  asmenys, atidavę  savo  asmeninius  duomenis  grįžta  atgal  į  Lietuvą,  o nusikaltėliai  sėkmingai  naudojasi jų pinigais – Anglijoje paima bedarbio  išmokas“,  –  apie  naują žmonių išnaudojimo būdą kalbėjo M. Puidokienė.
 Fiktyvios santuokos pinklės
Dar  viena  sąlygiškai  nauja prekybos žmonėmis forma – fiktyvi  išnaudotojiška  santuoka. Tokių atvejų Šiaulių krašte, anot M. Puidokienės, buvo ne vienas. „Tokių  atvejų  buvo  ir  Šiaulių mieste, tačiau dėl jų nebuvo pradėti  ikiteisminiai  tyrimai.  Šiaulių  regione  taip  pat  turėjome  ne vieną  tokį  atvejį.  Pagrindinės tikslo  šalys  –  Didžioji  Britanija, Airija. Kiek anksčiau man pačiai teko bendrauti su viena mergina, kuriai  buvo  siūlytas  normalus darbas Airijoje, tačiau ji papuolė į  fiktyvios  santuokos  pinkles“, – merginos  istoriją  prisiminė M. Puidokienė.
 M. Puidokienė pažymėjo, kad Šiaulių  krašte  šalia  visada  egzistuojančio  išnaudojimo  prostitucijai  šiuo  metu  labai  stipriai veikia  pavieniai  ir  organizuoti nusikaltėliai, išvežantys dažniausiai  pažeidžiamus  asmenis,  tiek pilnamečius, tiek nepilnamečius, atlikti  nusikaltimus  į  užsienį: „Tai  –  labai  skaudi  problema, nes  kai  prasideda  ikiteisminiai tyrimai,  teisminiai  nagrinėjimai, pareigūnams labai sunku atskirti bendrininkavimą  nuo  išnaudojimo. Tad vėlgi čia susiduriame su tam tikrais iššūkiais.“
Ne visi priima pagalbą
Pasak  M.  Puidokienės,  labai svarbu,  kad  iš  47  klientų,  kurie per  2016  metus  kreipėsi  į  Lietuvos  Carito  Šiaulių  skyrių,  41 nukentėjusysis sutiko bendradarbiauti su teisėsauga.
„Reikia  atsižvelgti  į  tai,  kad labai  didelė  dalis  nukentėjusiųjų yra  nelinkę  bendradarbiauti  su policija, ir,  apskritai,  priimti  bet kokią  pagalbą.  O  to  priežasčių yra labai daug. Viena iš jų – iki šiol  prekybos  žmonėmis  problema  nėra  vienodai  suvokiama visuomenėje.  Dažnai  nukentėjusieji  yra  laikomi  kažkokiais netikėliais,  nesugebančiais  atsirinkti  pasiūlymų  ir  panašiai. Visuomenė  neatsižvelgia  į  tų žmonių  pažeidžiamumą,  į  jų  socialinę, ekonominę, psichologinę būklę“, – priežastis, kodėl kai kurie nukentėjusieji nesikreipia pagalbos, vardijo M. Puidokienė.
Nerimą, anot M. Puidokienės, kelia  ir  augantis  nukentėjusiųjų  skaičius,  kuris  turėtų  mažėti:  „Deja,  nusikaltėliai  nesnaudžia, išnaudoja kažkokias naujas landas įstatymuose, pasinaudoja skirtingomis  įvairių  šalių  situacijomis, nes  žmonės  migruoja,  važiuoja ieškoti  darbų.  Ne  paslaptis,  kad ekonominė  situacija  Lietuvoje negerėja. Tad  mes  stebime  kiek daug žmonių, norėdami gyventi geriau, išvyksta į kitas šalis. Tiesiog  tie  žmonės  ieško  geresnio gyvenimo  sau,  savo  vaikams,artimiesiems,  nes  iš  socialinių išmokų  pragyventi  negali.  Taigi  tas  prekybos  žmonėmis  aukų skaičius  tikrai  didėja,  o  ypatingai nepilnamečių.“
Šiauliuose nukentėjo 47 žmonės
2016  metais  Lietuvos  Carito programos „Pagalba prostitucijos ir  prekybos  žmonėmis  aukoms“ socialiniai  darbuotojai  Kauno, Klaipėdos,  Šiaulių,  Panevėžio, Marijampolės,  Tauragės  skyriuose  suteikė  pagalbą  273  prekybos  žmonėmis,  prostitucijos, seksualinės  prievartos  aukoms – neskaitant  jų  šeimos  narių  ir  artimiausios  aplinkos.  Dirbta  su 147  asmenimis,  nukentėjusiais nuo  įvairių  prekybos  žmonėmis formų ir 38 – nukentėjusiais nuo prostitucijos.
Šiaulietės  specialistės  per 2016-uosius  metus  dirbo  su  47 asmenimis
 „Vis  dėlto  norėčiau  pabrėžti, kad  dauguma  mūsų  klientų  nukentėjo nuo prekybos žmonėmis. Tik po to seka prostitucijos aukos, mažesnė  dalis  patyrė  seksualinę prievartą.  Taip pat  turėjome vieną atvejį, kai mažametė  buvo išnaudota  pornografijai“, – su kokiais klientais Šiauliuose  teko dirbti pernai, atskleidė  M. Puidokienė.
 M. Puidokienė  pažymėjo, kad didžiąja dalimi nukentėjusiųjų vis dar išlieka  moterys,  nors  auga  ir  nukentėjusių  vyrų  skaičius,  taip  pat  ir nepilnamečių. Praėjusiais metais programos  Šiaulių  skyrius  dirbo su 28 moterimis ir 19 vyrų, tarp jų buvo 12 nepilnamečių.
Nori, kad miestas suvoktų problemą
M. Puidokienės  teigimu,  dirbant su įvairių prekybos žmonėmis  formų  ir  prostitucijos  aukomis, iššūkių tikrai netrūksta.
 „Norėčiau  pradėti  turbūt  nuo to, kad mūsų programos veiklas Šiaulių  skyriuje  dalinai  remia Šiaulių savivaldybė. Tai – labai puiku ir tuo mes labai džiaugiamės.  Tačiau  Šiauliai  turėdami patyrusius  kriminalistus,  prokurorus  kategoriškai  atsisako organizuoti tarpžinybinį bendradarbiavimą tarp Savivaldybės ir nevyriausybinės  organizacijos, t. y. mūsų sektoriaus. O ši tarpžinybinė  grupė  leistų  miestui sukurti  reagavimo  į  krizinius atvejus,  pagalbos  teikimo  nukentėjusiesiems ir jų tolimesnio palaikymo  mechanizmą“,  –  aiškino  teisinės  pagalbos  skyriaus koordinatorė.
Anot M. Puidokienės, norima, kad  prekybos  žmonėmis  problema būtų plačiau suvokta mieste, nes  tai  nėra  vien  tik  nevyriausybinės  organizacijos  rūpestis: „Valdininkės  iš  socialinių  tarnybų  mums  aiškina,  jog  mes  jų neįtikiname,  kad  Savivaldybei reikalinga  bendra  tarpžinybinė grupė. Tuomet mums kyla klausimas: ar čia mūsų darbas įtikinėti valdininkus? Juk jie gauna pirmines  rekomendacijas  ne  iš  mūsų, bet iš Vilniaus.“
M. Puidokienės minėtos tarpžinybinės grupės sėkmingai veikia ir duoda efektyvių rezultatų stabdant prekybos  žmonėmis  problemą  didžiuosiuose Lietuvos miestuose. „Mus, šiauliečius, iki šiol labai jaudina,  kodėl  miesto  socialinės ,vaiko  teisių  apsaugos  tarnybos yra  tik  pasyvios  stebėtojos.  Manome,  kad  Savivaldybė  turėtų  ne tik dalinai remti tas mūsų veiklas, bet pirkti iš mūsų paslaugas, kaip tai  daro  kitose  socialinėse  srityse, ir  jau  nebedalinai  finansuoti  taip reikalingą  teisinę  pagalbą  nukentėjusiesiems.  Savivaldybė  galėtų finansuoti  psichologinę  pagalbą, saugų  prieglobstį.  Pagaliau  remti darbuotojų atlyginimus“, – kokios pagalbos norėtų sulaukti iš Šiaulių savivaldybės  įvardijo  M.  Puidokienė
.
Padeda palaipsniui
Anot M. Puidokienės, programa „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ vykdoma nuo 2001  metų  ir  yra  nusistovėjusios keturios  pagrindinės  pagalbos kryptys:  pagalba  krizių  atvejais, kompleksinė,  įvairiapusė,  psichosocialinė pagalba, teisminė pagalba asmenims, kurie nusprendžia bendradarbiauti  su  teisėsauga,  ir  palaikomoji pagalba, jau baigusiems programą: „Šalia to projektas taip pat  vykdo  intensyvią  prevencinę, švietėjišką  veiklą  prekyba  žmonėmis  srityje.  Žinoma,  mūsų  projekto  esminis  tikslas  –  teikti  pagalbą žmonėmis, tapusiems šios nusikalstamos  veiklos  aukoms.  Padedame ir vyrams, ir moterims, ir vaikams. Mūsų pagalba susideda iš kelių etapų. Pirmiausia nustatome būtiniausius nukentėjusiojo poreikius – kalbamės  su  nukentėjusiu  žmogumi, analizuojame situaciją ir suteikiame tokią  paramą,  kurios  reikia  nedelsiant.  Neatidėliotina  pagalba  gali būti ir medicininė, ir psichologinė, ir saugaus būsto, arba paprasčiausia parama maistu, apranga.
 Suteikus tą būtinąją pagalbą, kitas tikslas – nukentėjusiajam padėti integruotis į visuomenę, kad jis joje  galėtų  gyventi  savarankiškai. Taip  pat  žmogui  nusprendus  liudyti prieš sutenerius, prievartautojus ar prekeivius žmonėmis, mūsų pareiga  surasti  jam  advokatą.  Dar padedame  susitvarkyti  dokumentus,  užsiregistruoti  Darbo  biržoje, vėliau  įsidarbinti,  įgyti  profesiją jei jos neturi. Tiesiog darome viską,  kad  nukentėjusysis  atsigautų psichologiškai  ir  susigrąžintų  tą prarastą  orumą“,  –  kokią  pagalbą suteikia nukentėjusiesiems vardijo M. Puidokienė.
Nukentėję  žmonės  nelinkę  pagalbos kreiptis į savivaldybes, seniūnijas  gali  skambinti  visą  parą veikiančiu SOS pagalbos numeriu (8  679  61  617).  M.  Puidokienė užtikrino,  kad  paskambinus  šiuo numeriu bus suteikta visa reikiama pagalba  ir  pilnai  išlaikytas  konfidencialumas.
Dėmesio!
Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.
Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.
Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.
Autorius: Ieva Liubšytė
Publikuota: 2017m. Sausio 14d., Šiaulių laikraštis „Šiaulių naujienos”,